Аспірантура/Докторантура

На кафедрі української мови з 1991 року працює аспірантура та з 1994 року – докторантура за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.


АСПІРАНТИ
КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Аспірант Науковий керівник Тема дисертаційної роботи
Гушпіт Ольга Василівна д.філол.н., проф.
Ґрещук В.В.


Віднумеративні словотвірні гнізда: структурний, семантичний, когнітивний виміри
Петрів Ольга Іванівна Словотворча спроможність дієслів на позначення внутрішнього стану істоти в сучасній українській мові
Фінів Вікторія Михайлівна д.філол.н., проф.
Голянич М.І.
Прагматика лексичного повтору в сучасній українській малій прозі
Бачкур Надія Василівна Вербалізація замовчування в українському прозовому дискурсі початку ХХІ століття
Тижбір Христина Петрівна к.філол.н., доц.
Бігусяк М.В.
Динаміка ідіолекту Івана Франка: від регіонального до загальнолітературного

КАНДИДАТСЬКИЙ ІСПИТ
(програмові вимоги з української мови)                           завантажити