Каталог вибіркових дисциплін на 2020-2021 н.р.

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін

Бакалавр
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література завантажити
035 Філологія 035.01 Українська мова і література завантажити
 Магістр  
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література завантажити
035 Філологія 035.01 Українська мова і література завантажити