Nataliia POSLAVSKA

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

ORCID ID: 0000-0002-1056-9634

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Philology Candidate scences

Associate Professor of Ukrainian

Study and internship 

2016-2019 – ORIDU National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Speciality Public Management and administrating. (Master’sdegree M19 037915 ), defence of Master: inclusion of Ukraine in Evropian Educational space, achievments, problems,prospects.

10.01.2017-10.03.2017 – study placements with Ternopyl National Teachers Volodymyr Hnatiuk University (department of Ukrainian and methodology for the study of Ukrainian language 2015-2017 -World Association Positive Psychotherapy (Cermony,Weisbaden) Basic Consultant of Positive Psychotherapy(Basic Training).

23.12.2010-23.03.2011- study placements with Ivan Franko National Lviv University (Department of Ukrainian Language) 

2002-2005 – Vasyl Stephanyk Prykarpathian National University, doctorate with separAtion from production with a degree.

10.02.01-Ukrainian Language 10.03.2006- defense of a thesis-Structure and semantology of Word formation- paradigm verb paradigm with same destruction of object. (Academic Aviser-Doctor of Philologycal Sciences;Professor Hreshschuk at the meeting of Academic Board K 20.051.02(Candidate of Philological Sciences Diploma ДК 035716 a degree in 10.02.00 – Ukrainian Language.

1996-2001 – Vasyl Stefanyk Prykarpathian University, Philology Department, a degree in Ukrainian Language and Literature, gain qualification of Philology, Teacher of Ukrainian Language and Literature (Master’s Degree Diploma with Distinction BA 17038236).

Area of expertise: basic derivatology, syntax in modern Ukrainian Literary Language, science communication, psycholinguistics.

 1. Пославська Н. Внутрішньодієслівна дериваційна спроможність вербативів деструкції. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки : збірник наукових праць. Запоріжжя,2018. Вип. 2. С. 66‒76.
 2. ПославськаН. Роль семи у структуруванні вербативних угруповань. Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. Харків, 2013. № 43 / 1. С. 244‒253.
 3. ПославськаН. Дериваційно релевантні параметри дієслів. Лінгвістичні студії : збірник наукових праць. Донецьк : ДонНУ, 2013. Вип. 26. С. 27‒31.
 4. ПославськаН. Дериваційна проспекція. Антиципація словотворчої спроможності дієслів (на матеріалі вербативів деструкції). Слов’янський збірник : збірник наукових праць. Київ : Видавничий дім Дмитра Бурого, 2012. Вип. 17. Ч. ІІ. С. 156‒163.
 5. ПославськаН. Дослідження реалізації дериваційного потенціалу дієсловами: методичний аспект. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2012. № 1. С. 106‒112.
 6. ПославськаН. Передумови вивчення дериваційного потенціалу дієслів: науково-методичний аспект. Обрії. 2011. № 1. С. 100‒105.
 7. ПославськаН., Семенів Н. Вивчення пропріальної лексики на уроках української мови в загальноосвітній школі. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Івано-Франківськ : [Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника], 2011. Випуск XXIX–XXXI. С. 52–55.
 8. ПославськаН. Вивчення українського мовленнєвого етикету студентами факультету іноземних мов: методичний аспект. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. Вип. 96 (2). С. 407–412.
 9. ПославськаН. Ад’єктивний блок словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об’єкт. Українознавчі студії. 2010–2011. № 11–12. С. 72–77.
 10. ПославськаН. Дериваційний потенціал дієслів із семантикою «бити кого-небудь, завдавати фізичних травм». Лінгвістичні студії : збірник наукових праць. Донецьк : ДонНУ, 2011. Вип. 23. С. 77–83.
 11. ПославськаН. Дериваційна реалізація векторно-об’єктної валентності дієслів деструкції. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ : [Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника], 2010. Вип. 27–28. С. 159–165.
 12. ПославськаН. Квантитативні модифікації дієслів деструкції. Лінгвістика : збірник наукових праць. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. № 3, Ч. ІІ. С. 271–279.
 13. ПославськаН. Субстантивний блок словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об’єкта. Українознавчі студії. 2007–2008. № 8–9. С. 63–70.
 14. ҐрещукВ., Бачкур Р., Джочка І., Пославська Н. Нариси з основоцентричної дериватології. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. 348 с.
 15. ҐрещукВ., Пославська Н. Всеукраїнська наукова конференція «Іван Ковалик і сучасне мовознавство» (до 100-річчя від дня народження Івана Ковалика) (Івано-Франківськ, 15‒16 травня 2007 року). Українська мова. 2007. № 4. С. 102‒110.
 16. ПославськаН. Дієслова із семою руйнування об’єкта як база продукування похідних. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. Вип. ХV–XVIII. С. 265–270.
 17. ПославськаН. Лексико-семантичні параметри дієслів із семою руйнування об’єкта як передумова виявлення їх дериваційного потенціалу. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Івано-Франківськ : Плай, 2005. Вип. ІХ‒Х. С. 353‒364.
 18. ПославськаН. Структурно-семантична характеристика типової словотвірної парадигми дієслів із семантикою «знищувати, перетворювати на руїни». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія філологія. Харків : ХНУ, 2004. Вип. 41. С. 109‒113.
 19. ПославськаН. Структура словотвірних парадигм дієслів із семантикою «ділити на частини, відокремлювати частину від цілого». Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів : ЛНУ, 2004. Вип. 34, Ч. І. С. 63‒69.
 20. ПославськаН. Валентність як один із домінантних детермінантів дериваційної активності дієслів. Семантика мови і тексту : збірник статей VIII міжнар. наук. конф., 22-24 жовтня 2003 року. Івано-Франківськ : Плай, 2003. С. 418‒423.
 21. ПославськаН. Дериваційний потенціал природних деструктивних дієслів. Українознавчі студії. 2002‒2003. № 4‒5. С. 46‒56.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: nataliia.poslavska@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua