Oksana SEMENIUK

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

 

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Oksana Semeniuk, PhD

Ukrainian Language Department, Institute of Philology,

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

Ivano-Frankivsk, Ukraine

Personal Data:

Born: 31 July 1978 in Ivano-Frankivsk, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Marital Status: married

Education:

2001-2004 – post-graduate student at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Specialty 10.02.01 – Ukrainian language

1995-2000 – student of the Faculty of Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “ Ukrainian Language and Literature”

 Scientific Degrees:

Associate Professor of the Ukrainian Language Department, Diploma, 2011

PhD in Philology, 2005, Ivano-Frankivsk, Ukraine (thesis “ The Semantic Structure of the Sentences with the Predicatives of Emotional State in the Modern Ukrainian Language)”; Principal Supervisor – Acad., Doctor of Philology, Prof. Vitaliy Kononenko)

Research Interests:

Phonetics, Syntax.

 1. Суб’єктні компоненти у семантичній структурі речень із предикативами емоційного стану. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2019. №2.  С.88–94.
 2. Гуцульський говір в оповіданні Люби-Параскевії Стринадюк «Вивчєрики. Полонинська оповідка для дітей та їх батьків». Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2018 . Том 29 (68). № 3. С. 6–11.
 3. Гуцульські діалектні риси в мові роману Р.Іваничука “Вогненні стовпи”. Українознавчі студії. 2018. №19. С.82–92.
 4. У співавторстві з Бабій І.О.  Метафоричність художнього мовлення В. Шевчука (на матеріалі повісті «Птахи з невидимого острова»). Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. 4. Т. 1. С. 11–15.
 5. У співавторстві з Бабій І.О. Гуцульська побутова лексика в романі Р. Іваничука «Вогненні стовпи». Науковий вісник Херсонського державного університету. Лінгвістика. 2018. Вип. 33. С. 18–22.
 6. Діалектні морфологічні риси в мові блогу Людмили Лінник в інтернет-виданні «Вікна».Мова і культура. 2018. Вип. 21. Т. ІІ (191). С. 277–282.
 7. Морфологічні діалектизми у мові авторського блогу Л. Лінник в онлайн-виданні «Вікна» (система іменника). Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. (Дніпро, 25-26 травня 2018 р.)  Частина ІІ. Дніпро, 2018. С. 205–207.
 8. Засоби вираження інтенсивності емоцій у реченнях із предикатами емоційного стану (на матеріалі художньої прози В. Шевчука). Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. (Дніпро, 30-31 березня 2018 р.).Частина І. Дніпро,  2018. С. 243–245.
 9. Компоненти з об’єктною семантикою у структурі речень із предикативами емоційного стану // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 13. – Рівне: РДГУ, 2005. – С. 64-67.
 10. Семантична структура речень із предикативами емоційного стану в сучасній українській мові: Дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. – Івано-Франківськ, 2005. – 196 с.
 11. Семантична структура речень із предикативом емоційного стану і локативом // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. VIІI. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 157-162.
 12. Ситуації-причини емоційного стану // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. – Вип. 44. – Черкаси, 2003. – С. 114-122.
 13. Інфінітив у семантичній структурі речень із предикативами емоційного стану // Семантика мови і тексту. Збірник статей VIII Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ, 2003. – С.445-450.
 14. Аксіологічна семантика речень з емоційно-статальним предикативом та інфінітивом // Українське мовознавство. – Вип. 27-28. – К., 2003. – С. 77-80.
 15. Суб’єкт у реченнях із предикативами емоційного стану // “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету. Філологія. – Вип. 6. – Вінниця, 2003. – С. 319-324.
 16. Структура оцінної модальної рамки речень із предикативами емоційного стану // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. VI. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 72-77.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: oksana.semeniuk@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua