Volodymyr BARCHUK

Doctor of Philological Sciences, Professor

 

 

 

 

ORCID ID: 0000-0002-6985-4309

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Volodymyr Barchuk – doctor of philology, professor of the Ukrainian Language Department, Faculty of Philology. Alma mater: Yurij Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Philology (Ukrainian language and literature) (1984).

1984-1991 – worked in secondary education.

Since 1991 – in Higher Education: 1991-1993 – lecturer at the Ukrainian Language Department of Yurij Fedkovych Chernivtsi University, since 1993 at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukrainian Language Department, Faculty of Philology).

1997 defended Ph.D. thesis „The unconjunction sentences of Old Ukrainian Language” and worked as an associated professor, deputy of dean of Faculty of Philology.

2004 – 2014 – Director of Kolomyya Educational-Scientific Institute, Head of the department of Philology.

2013 – Dissertation for doctoral Degree in Philology (The Ukrainian Language) – Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv).

Since 2016 – works as a professor of the Ukrainian Language Department.

Author of more than 70 scientific papers, monograph „Grammatical Temporality: Interval. Tense. Taxis”(2011).

  Research Interests:

grammar, language history, syntax, ethno and sociolinguistics.

Study subjects: History of the Ukrainian language, History of the Ukrainian linguistics, Communicative linguistics.

 • Десакралізація ключових концептів у сучасному суспільному мовленні // ,,Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс: збірник наукових праць. – Чернівці, 2019. 
 • Український час: граматична інтерпретація // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 3 (54). – С. 34-43.
 • Культурологічний аспект етнолінгвістики // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 3 (47). – С. 73-85. 
 • Монолог у новелах Василя Стефаника: образно-стилістичний та структурний аспекти // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 11-19.
 • Засади категоріології в працях І.Ковалика // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип.64. – Ч. 1. – С. 130-137.
 • Темпоральний топос як компонент структури художнього тексту // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2015-2016. – Вип. 44-45. – С. 67-71.
 • Аналітичні засоби вираження інтервалу в українській мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс: збірник наукових праць. – Чернівці, 2015. – Вип. 761. – С. 3-7.
 • Сурядність: типологічний аспект // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 13-20.
 • Спортивний репортаж як дзеркало суспільного мовлення (на матеріалі футбольних телетрансляцій) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 17-25.
 • Темпоральний топос поезії Т. Шевченка // Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – С. 358-378.
 • Сакральне і профанне в концептуалізації часу: лексико-семантичний аспект // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2 (26). – С. 9-16.
 • Концептуальні параметри таксису: проблеми інтерпретації // Укра-їнська мова. – 2013. – №1. – С. 39-50.
 • Особливості функціонально-семантичної транспозиції дієслівних грамем часу // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XXXVIII-XXXIX. – С. 77-81.
 • Темпоральна лексика в гуцульському говорі (на матеріалі нарису П. Шекерика-Доникова „Рік полудь звичєїв и віровань гуцулів”) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія.– Івано-Франківськ, 2012. – Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ.  – С. 18-23.
 • Реляції часу і виду в семантичній структурі дієслівної грамеми // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць.– Черкаси, 2012. – Вип. 14-15. –  С. 231-238.
 • Граматична категорія темпоральності: семантико-структурний аспект // Мовознавство. – 2011. – №6. – С. 64-76.
 • Формальна та функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу в українській мові // Українська мова. – 2011. – № 4. – С. 77-84.
 • Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис: монографія. – Івано-Франківськ: Сімик, 2011. – 416 с.

University Address: 76000, m. Ivano-Frankivsk, Shevchenko str., 57.

Phone: (0342) 59-60-08 (department of Ukrainian language).

E-mail: volodymyr.barchuk@pnu.edu.ua; kum@pnu.edu.ua