Тематика курсових і дипломних робіт

Курсові роботиБакалаврські роботиМагістерські роботи

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2020-2021 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання     денна (VII сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Абрам Любов Валеріївна Форми представлення автора листа в українській традиції (на матеріалі епістолярію 18 ст.). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
2 Андріїв Юлія Олегівна Оказіоналізми в художньому мовленні українських письменників американської діаспори. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
3 Гаврилів Олена Михайлівна Запозичена лексика в тексті сучасного українського біографічного роману. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
4 Гаранько Софія Василівна Тропеїчний вимір ідіостилю Анатолія Мойсієнка. д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
5 Гашинська Юлія Ігорівна Типологічні різновиди відмінкового прилягання (на матеріалі прози). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
6 Глинчак Валентина Василівна Мікротопонімія с. Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
7 Гуменюк Аліна Анатоліївна Діалектні фраземи в романі Дмитра Кешелі «Родаки». к.ф.н., доц.
Пена Л. І.
8 Зорій Вікторія Ігорівна Лексико-тематичні лінії художнього тексту: лінгвістичний аспект. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
9 Кіш Евеліна Юріївна Опозиційні концепти правда / кривда в українських народних казках. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
10 Комарщук Юліана Вікторівна Семантико-граматичні параметри дієслів мовлення (на матеріалі роману Василя Шкляра «Залишинець. Чорний ворон»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
11 Котляр Емілія Василівна Функціональна семантика множинних антропонімів у публіцистичному тексті. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
12 Коцюбка Христина Григорівна Історизми в романі Д. Міщенка «Синьоока Тивер». д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
13 Кучма Тетяна Ігорівна Семантика і структура фразеологізмів на позначення кількості та інтенсивності в українській мові. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
14 Легенович Христина Тадеївна Адвербіальний простір поетичного мовлення Ольги Слоньовської. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
15 Максимів Вероніка Володимирівна Історизми в романі Василя Шкляра «Характерник». к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
16 Мельник Юлія Василівна Оніми у говірці села Заріччя Надвірнянського району. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
17 Моргун Аліна Миколаївна Діалектизми в поетичних текстах Тараса Мельничука. д.ф.н., проф.
Ґрещук В. В.
18 Мотика Анна Василівна Тюркізми в мові творів Т.Шевченка. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
19 Олійник Катерина Ростиславівна Контраст у романі Марії Вайно «Нотатки її життя, або кохання в запропонованих обставинах». д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
20 Паньківська Люба Ігорівна Гуцульські етикетні формули в романі Гната Хоткевича «Довбуш». к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
21 Петрів Ольга Михайлівна Конотативно марковані лексеми в художньому тексті Марії Матіос «Букова земля». к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
22 Рудобашта Надія Богданівна Фразеологізми в детективних романах Андрія Кокотюхи. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
23 Сенів Валентина Степанівна Фразеологізми в романі Марії Ткачівської «Тримайся за повітря». к.ф.н., доц.
Пена Л. І.
24 Тисяк Діана Василівна Фразеологічні одиниці в художньому тексті Марії Матіос. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
25 Торак Вікторія Юріївна Функціонально-семантичні і структурні параметри порівняльних конструкцій (на матеріалі поетичного тексту збірки Богдана Томенчука «Переступний день»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
26 Федірків Наталія Миколаївна Мовні засоби вираження голосу персонажів у романі Марії Матіос «Солодка Даруся». д.ф.н., проф.
Голянич М. І.

 

Спеціальність        035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                              Бакалавр
Форма навчання    заочна (VII сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Генсіровська Вікторія Юріївна Слогани в рекламному тексті. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
2 Глушкевич Юлія Миколаївна Семантико-граматичні особливості загальних назв осіб в романі Ю. Андруховича «Перверзія». к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
3 Зубач Наталія Володимирівна Типологія односкладних речень в епістолярії В. Стуса. к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
4 Івасюк Мар’яна Іванівна Конотативи в художньому тексті О. Олеся. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
5 Кіт Діана Андріївна Ключові слова у мовній картині світу Ліни Костенко. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
6 Медик Іванна Михайлівна Мовностилістичні характеристики неповних речень в романі В. Шкляра «Чорний ворон». к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
7 Понайда Діана Петрівна Слово-образ «вітер» в поетичних збірках Ліни Костенко. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
8 Пукас Олена-Ярина Олегівна Перифрази в авторській мовній картині світу. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
9 Силадій Катерина Віталіївна Функційне навантаження іншомовної лексики в романі А. Кокотюхи «Таємне джерело». к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
10 Троян Вікторія Іванівна Мовностилістичні особливості  фразеологізмів у творі Л. Костенко «Маруся Чурай». к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
11 Штибель Христина Михайлівна Синтаксична організація історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут». к.ф.н., доц.
Бабій І. О.

 

Тематика курсових робіт
з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
2020-2021 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна (І сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Фуштей Ангеліна Володимирівна Система завдань і вправ під час вивчення теми “Перехідні явища у системі незмінних частин мови” у шкільному курсі. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
2 Шкорута Ганна Любомирівна Умови ефективності різних видів лінгвістичного аналізу на заняттях з української мови у закладах освіти. д.ф.н., проф.
Ґрещук В. В.

 

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    заочна (І сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Базюк Катерина Володимирівна Інноваційні технології навчання на уроках української мови в загальноосвітній школі. к.ф.н., доц.
Пена Л. І.
2 Калиняк Ірина Богданівна Обсяг, структура та зміст матеріалу із синтаксису складносурядного речення в середній школі: методичні рекомендації з опрацювання теми. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
3 Ковальчук Юлія Ярославівна Інтерактивні методи вивчення іменника в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В. М.
4 Купрак Марта Михайлівна Вивчення часток на уроках української мови в середній школі. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
5 Мага Тетяна Мирославівна Фразеологізми на уроках української мови у школі. д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
6 Надіївська Лілія Василівна Вивчення словотвору на уроках української мови в середній школі. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
7 Подлісецька Вікторія Віталіївна Застосування інноваційних технологій у процесі вивчення ситаксису на уроках рідної мови в гімназійних класах. к.ф.н., доц.
Пославська Н. М.
8 Пуршега Іванна Іванівна Когнітивний підхід до вивчення української мови як шлях до вдосконалення комунікативної компетенції студентів. к.ф.н., доц.
Ґрещук В. В.
9 Сайко Христина Андріївна Використання мультимедійних презентацій як сучасного засобу навчання у шкільному курсі української мови (на матеріалі теми “Частка як частина мови”). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
10 Стефанюк Юлія Володимирівна Методика вивчення художніх засобів (на матеріалі творів Оксани Забужко). к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
11 Стецько Світлана Іванівна Створення та застосування мультимедійних презентацій під час вивчення теми “Службові слова”  з української мови. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна (І сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Банко Володимир Віталійович Синоніми та антоніми на уроках української мови у школі. д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
2 Костів Оксана Мирославівна Словесні методи в процесі вивчення дієслова в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В. М.
3 Ноженко Леся Василівна Емоційно забарвлена лексика на уроках української мови у 5 класі. д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
4 Роман Маріанна Миронівна Метод бесіди на заняттях української мови та шляхи його вдосконалення. к.ф.н., доц.
Ґрещук В. В.

 

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2019-2020 н. р.

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс:(денна форма навчання)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1. Андрішак Юлія Василівна Структурно-семантична характеристика прізвиськ села Перегінське Рожнятівського району. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
2. Боднарук Христина Миколаївна Функціональне навантаження звертання в художньому тексті Сергія Жадана «Інтернат». к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
3. Гаргара Яніна Вікторівна Семантичний простір лексеми «ангел» в українському художньому мовленні. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
4. Гнат Іванна Мар’янівна Сакральне і профанне в календарних назвах гуцульського діалекту: семантика, функції, образність. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
5. Гризак Ольга Володимирівна Лексичні та фразеологічні маркери розмовності у прозі Григора Тютюнника. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
6. Гуменів Марія Василівна Мовні помилки у телевізійній рекламі. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
7. Зварич Мар’яна Сергіївна Слово-образ «жінка» в поетичному тексті Оксани Кузів. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
8. Зикова Діана Геннадіївна Назви жінок у діловому книгописанні ХVІІ ст. як джерело вивчення давньої питомої та запозиченої лексики на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
9. Катрич Тетяна Василівна Функціональне навантаження діалектизмів у поетичному тексті Власти Власенко. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
10. Котік Аліна Миколаївна Засоби вираження комічного ефекту (на матеріалі п’єси М. Куліша «Мина Мазайло»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
11. Кузишин Олександра Ярославівна Кольороназви в новелах Василя Стефаника. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
12. Лешко Уляна Петрівна Найменування жінок у сучасній постмодерній літературі як джерело вивчення новітньої лексики за шкільною програмою з української мови. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
13. Макарій Ольга В’ячеславівна Семантичний простір слова «нація» в художньому тексті Марії Матіос. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
14. Маринець Віталія Василівна Народнопоетичні універсалії в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай». к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
15. Микитишин Вікторія Андріївна Розгортання семантичного простору лексеми «ікона» в сучасному українському газетному тексті. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
16. Погорівка Анастасія Ігорівна Семантико-функціональні особливості прислівників на позначення міри вияву ознаки. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
17. Попич Лідія Володимирівна Порушення орфоепічних норм у мовленні ведучих телевізійних новин. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
18. Рачківська Олеся Олександрівна Назви жінок у художній літературі ХVІІ ст. (на матеріалі творів Климентія Зіновієва та інших) за програмою вивчення історичної лексики на уроках словесності. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
19. Рибчак Соломія Віталіївна Фразеологізми в трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки»: структура, семантика, функції. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
20. Савчук Людмила Василівна Діалектизми в текстах поетів Прикарпаття (на матеріалі поетичних збірок В. Шкургана, В. Зеленчука, Н. Федорака, К. Мегедин, Г. Ілійчук, П. Мідянки). к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
21. Сенчук Олеся Василівна Емоційно-експресивна лексика в художньому тексті С.Процюка. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
22. Середюк Мар’яна Василівна Неологізми в сучасному інтернетному дискурсі. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
23. Соломон Соломія Василівна Лексичні засоби вираження волюнтативної функції в мові сучасної реклами. к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
24. Тимінська Василина Михайлівна Односкладні речення у повісті Марії Матіос «Москалиця»: види і функції.  к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
25. Тимчук Христина Миколаївна Особливості студентського жаргону: семантико-словотвірний аспект. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
26. Ткачук Мар’яна Миколаївна Найменування жінок в “Історичному словнику українського язика” за редакцією Євгена Тимченка в програмі вивчення історичної лексики на уроках словесності. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
27. Футерко Марія Іванівна Індивідуально-авторські новотвори в сучасному поетичному тексті: структурно-семантичний аспект. к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
28. Ярусевич Уляна Ярославівна Архетип «мати» в усній народній творчості. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.

 

Тематика курсових робіт
з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
2019-2020 р.

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IІІ (денна форма навчання)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1. Бегмет Олег Віталійович Методика мовленнєвого розвитку учнів. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
2. Василюк Марія Романівна Метод бесіди в процесі вивчення лексики в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
3. Кобута Лілія Петрівна Роль наочності у вивченні явищ української мови. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
4. Марковецька Людмила Вікторівна Інтерактивні методи вивчення числівника в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
5. Олійник Ірина Дмитрівна Словесні методи в процесі вивчення займенника в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
6. Проців Марія Іванівна Система творчих вправ як засіб розвитку в учнів мотивації до вивчення української мови. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
7. Слободян Тетяна Степанівна Робота над соціальними діалектами на уроках української мови у школах. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
8. Тягур Тетяна Володимирівна Диктант як прийом організації навчальної діяльності у засвоєнні української орфографії. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
9. Чеховська Василина Василівна Робота над територіальними діалектами на уроках української мови у школах. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.

 

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2019-2020 р.

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

Студенти Тема роботи Науковий керівник
1. Бренич Софія
Олегівна
Мовостиль Марії Ткачівської: лексико-семантичний аспект (на матеріалі роману «Тримайся за повітря»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
2. Волосянко Вікторія Вікторівна Концепт «янголи» у збірці Ольги Деркачової «За лондонським часом». д.ф.н., проф.
Голянич М.І..
3. Гачка Аліна
Василівна
Темпоральні сполучники в українській мові (на матеріалі). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
4. Король Андріана Андріївна Історизми та архаїзми в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада». к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
5. Кудельницька Любов Юріївна Термін у художньому тексті (на матеріалі роману Макса Кідрука «Де немає Бога»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
6. Куніцка Надія Михайлівна Функційне навантаження діалектизмів у художньому тексті (на матеріалі збірки Власти Власенко «Зґарди»). к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
7. Купрак Марта Михайлівна Семантика і функції кількісних часток (на матеріалі тексту роману Оксани Забужко «Музей покинутих секретів»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
8. Кухар Ольга
Ігорівна
Синтаксичні функції інфінітива в українській мові (на матеріалі). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
9. Лесів Світлана Богданівна Структурні особливості антропонімів у романі Д. Міщенка «Синьоока Тивер». д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
10. Мартинишин Соломія Олегівна Стійкі сполучення слів як маркери розмовності в романі Ольги Слоньовської «Медуза-Ґорґона». д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
11. Мойсюк Марина Костянтинівна Правописні особливості мови Параски Плитки-Горицвіт (на матеріалі «Старовіцких повістьорок»). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
12. Петруняк Ольга Василівна Діалектизми в художньому тексті (на матеріалі роману-епопеї Дмитра Кешелі «Родаки»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
13. Приймак Марія Михайлівна Мовостиль М. Ткачівської (на матеріалі роману «Обережно, діти!»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
14. Рибенчук Елла Василівна Лексико-семантичні особливості поезій П. Медянки. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
15. Рошко Тетяна Василівна Реалізація концепту «щастя» в малій прозі Богдана Лепкого. к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
16. Сайко Христина Андріївна Семантико-прагматичний потенціал логіко-модальних часток (на матеріалі художнього тексту роману Ірен Роздобудько «Якби»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
17. Сірко Ірина
Василівна
Функційне навантаження фразеологічних одиниць у повісті О. Кобилянської «Земля». к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
18. Скомаровська Тетяна Мирославівна Функціональне навантаження фразеологізмів у прозовому тексті Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі». к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
19. Стецько Світлана Іванівна Комунікативні функції обмежувально-видільних часток (на матеріалі тексту роману Василя Шкляра «Залишенець»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
20. Філіпович Мар’яна Василівна Аналітичні засоби вираження фазовості дієслова в українській мові. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
21. Фуштей Ангеліна Володимирівна Особливості функціонування омонімічних займенникових просторових і часових прислівників та часток у сучасній українській мові. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
22. Шкорута Ганна Любомирівна Історія вивчення мікротопонімів у мовознавстві. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
23. Яцків Вікторія Дмитрівна Мовостиль В.Шкляра (на матеріалі роману «Залишенець. Чорний ворон»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.

 

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2018-2019 р.

Напрям підготовки (спеціальність):
6.020303 Філологія (українська мова і література)
Денна форма навчання

Студенти Тема роботи Науковий керівник
1. Андрійчук Інна Юріївна Фемінітиви у «Словнику староукраїнської мови XIV – XV ст.» (систематизування й упорядкування) к.ф.н., доц.
Брус М.П.
2. Біла Анастасія Федорівна Функціональне навантаження часток у художньому тексті Ольги Слоньовської к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
3. Бобик Юліанна Василівна Стійкі звороти мови у романі Мирослава Дочинця «Криничар»: семантика і функції д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
4. Василів Надія Миронівна Класифікація емоційної лексики в романі Дари Корній «Гонихмарник» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
5. Веприк Мар’яна Богданівна Нечленовані речення, співвідносні з об’єктивно-модальними частками: семантико-прагматичний аспект к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
6. Витичак Анастасія Павлівна Засоби стилізації розмовності у романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
7. Войтко Анастасія Ярославівна Оцінно-образні номінації у поетичних текстах Юрія Іздрика д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
8. Волкова Наталія Анатоліївна Структурно-семантичні та функціональні параметри еквівалентів часток в українській мові к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
9. Гавдуник Марія Василівна Активізація суфікса -ин-я в сучасному фемінотворенні к.ф.н., доц.
Брус М.П.
10. Галич Ярина Ігорівна Позитивно маркована лексика в романі Ольги Деркачової «Коли прокинешся» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
11. Дементьева Юлія Олексіївна Фраземіка у романі П. Куліша «Чорна рада» д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
12. Драніцина Наталя Олексіївна Розвиток українського правопису в ХХ – ХХІ ст. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
13. Дубінець Вікторія Юріївна Фемінитиви в епістолярній спадщині Лесі Українки к.ф.н., доц.
Брус М.П.
14. Єднак Зоряна Богданівна Функціонально-семантичні типи темпоральних синтаксем д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
15. Заціха Вікторія Юріївна Архаїзаціця суфікса -ин-а(я) в українському фемінотворенні к.ф.н., доц.
Брус М.П.
16. Зіневич Юлія Мар’янівна Сучасні політичні гасла: соціолінгвістичний аспект д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
17. Зорій Василина Ярославівна Військова лексика у романі В. Шкляра «Залишенець» д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
18. Калитяк Вероніка Василівна Граматична омонімія кількісних часток в українській мові к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
19. Лицур Ангеліна Михайлівна Концепт «мати» у поезії Василя Симоненка д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
20. Личук Діана Любомирівна Граматична омонімія часток і якісно-означальних прислівників в українській мові к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
21. Мадій Марта Володимирівна Семантико-прагматичний потенціал часток у художньому тексті Степана Процюка к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
22. Мазур Мар’яна Ігорівна Діалектна обрядова лексика села Старі Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
23. Махник Оксана Олександрівна Фраземіка у газетних матеріалах к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
24. Миринда Юлія Богданівна Образ природи у поетичних текстах Ліни Костенко: засоби вираження д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
25. Паньків Мар’яна Зіновіївна Стилістичні функції діалектизмів у творчості Василя Стефаника к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
26. Свачій Василина Василівна Класифікація назв осіб у романі Володимира Лиса «Соло для Соломії» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
27. Созанська Христина Михайлівна Формальні та семантичні особливості грамем майбутнього часу в сучасній українській мові д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
28. Чернявська Вікторія Ігорівна Діалектна лексика села Горохолина Богородчанського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
29. Шталь Роксолана Михайлівна Фразеологізми в романі Марії Матіос «Солодка Даруся» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.

 

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2017-2018 р.

Напрям підготовки (спеціальність):
6.020303 Філологія (українська мова і література)
Денна форма навчання

Студент Тема роботи Науковий керівник
1. Балкова Уляна Василівна Структурно-семантична характеристика часток (на матеріалі прози В. Слапчука) д.ф.н., проф. Ґрещук В.В.
2. Бойчук Христина Миколаївна Односкладні речення у романі С. Процюка «Травам не можна помирати» к.ф.н., доц. Семенюк О.А.
3. Буній Марія Романівна Ідіостиль Ольги Слоньовської: лексико-семантичний аспект (на матеріалі твору «Дівчинка на кулі») к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
4. Василюк Марія Володимирівна Лексико-семантичний рівень художнього мовлення Марії Матіос к.ф.н., доц. Стефурак Р.І.
5. Витвицька Лілія Степанівна Функціонально-семантичні особливості займенникових прислівників в українській мові д.ф.н., проф. Барчук В.М.
6. Воздіцька Анастасія Олегівна Слова-колоративи в українських народних казках: особливості семантики та функціонування к.ф.н., доц. Пославська Н.М.
7. Гелецька Богдана-Марія Богданівна Фразеологізми з компонентом «чорт» у сучасній українській мові к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д.
8. Григірчик Любов Степанівна Діалектизми в художньому тексті (на матеріалі творів М. Дочинця) к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
9. Грицюк Марія Сергіївна Семантико-функціональна характеристика підcилювальних часток (на матеріалі твору Мирослава Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу») к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
10. Дідух Наталія Іванівна Формальні та функціонально-семантичні різновиди порівняння у новелах В. Стефаника д.ф.н., проф. Барчук В.М.
11. Доцяк Оксана Романівна Ідіостиль Ольги Слоньовської: лексико-семантичний аспект (на матеріалі роману «Упольоване покоління») к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
12. Дронь Христина Любомирівна Порушення граматичних форм у мові інформаційних сайтів Прикарпаття д.ф.н., проф. Барчук В.М.
13. Жирак Юлія Ярославівна Суржик як стилістичний прийом у художньому тексті к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д.
14. Івасик Світлана Василівна Функціональне навантаження фразеологічних одиниць у романі Павла Загребельного «Брухт» к.ф.н., доц. Стефурак Р.І.
15. Каспришин Ірина Ігорівна Емоційно-експресивні засоби художньої мови творів В. Винниченка (на матеріалі роману «Сонячна машина») к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
16. Кисла Анна Борисівна Семантико-прагматичний потенціал вказівних часток (на матеріалі художнього тексту Володимира Лиса) к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
17. Климкович Ольга Миколаївна Мовні засоби вираження іронії у романі Ірен Роздобудько «Дві хвилини правди» к.ф.н., доц. Пославська Н.М.
18. Козяр Христина Ігорівна Функційно-стилістичне навантаження жаргонізмів у публіцистичному тексті (на матеріалі сучасних ЗМІ) к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
19. Коляда Анастасія Іванівна Володимир Гнатюк – дослідник галицьких говорів к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
20. Комар Ольга Вікторівна Експресеми у гастрономічному дискурсі Марії Матіос к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
21. Комарніцька Богдана Василівна Особливості атрибутивного відмінкового прилягання (на матеріалі новел В. Стефаника) д.ф.н., проф. Барчук В.М.
22. Костюк Оксана Дмитрівна Діалектна побутова лексика говірки села Репужинці Городенківського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
23. Кузьмин Мар’яна Романівна Звертання в поетичних текстах Юрія Андруховича к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д.
24. Луців Софія Євгенівна Функціональне навантаження діалектизмів у художньому тексті М. Дочинця к.ф.н., доц. Стефурак Р.І.
25. Луштва Віра Вікторівна Діалектні особливості говірки с. Спас: лексико-семантичний аспект к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
26. Лютак Лілія
Юріївна
Гуцульський говір у сучасному художньому мовленні (на матеріалі поезій Тараса Мельничука) к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д.
27. Матіїв Марія Ярославівна Діалектна побутова лексика говірки села Берлоги Рожнятівського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц. Ґрещук В.В.
28. Мельникович Мар’яна Іванівна Позанормативна лексика в романі А. Кокотюхи «Червоний» к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
29. Муран Романа Остапівна Метафора у творчості Станіслава Вишинського к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
30. Пастух Надія Петрівна Формули мовленнєвого етикету в трилогії В. Рутківського «Джури» к.ф.н., доц. Пославська Н.М.
31. Півторак Уляна Олегівна Нечленовані речення в текстах Марії Матіос: структура, семантика, функціональні особливості к.ф.н., доц. Пославська Н.М.
32. Підгірна Інна Михайлівна Запозичення у романі Степана Процюка «Інфекція» к.ф.н., доц. Семенюк О.А.
33. Саранчук Оксана Іванівна Односкладні речення дієслівного типу в сучасній українській мові (на матеріалі текстів Ольги Слоньовської) к.ф.н., доц. Пославська Н.М.
34. Сокольська Ольга Михайлівна Функціональне навантаження внутрішньої форми епітетів у художньому тексті Юрія Іздрика к.ф.н., доц. Стефурак Р.І.
35. Стриганюк Ганна Михайлівна Діалектна побутова лексика говірки села Липівка Тисменицького району Івано-Франківської області к.ф.н., доц. Ґрещук В.В.
36. Турко Ірина Володимирівна Функційне навантаження діалектизмів у художньому тексті (на матеріалі прози М. Матіос) к.ф.н., доц. Думчак І.М.
37. Федорів Вікторія Володимирівна Односкладні речення іменного типу в сучасній українській мові (на матеріалі текстів Ольги Слоньовської) к.ф.н., доц. Пославська Н.М.
38. Федорів Ганна Василівна Порівняння в поетичному мовленні Ольги Слоньовської к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д.
39. Федорів Марія Володимирівна Динамічні процеси в лексичній системі говірки села Сівка-Войнилівська Калуського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц. Бігусяк М.В.
40. Фотуйма Ірина Володимирівна Семантико-структурні параметри паремій у художньому тексті роману Марії Дзюби «Укриті небом») к.ф.н., доц. Джочка І.Ф.
41. Фурик Надія Дмитрівна Лексико-словотвірні інновації в газетному дискурсі к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
42. Химич Христина Ігорівна Засоби експресивізації художнього тексту (на матеріалі новел Л. Тарнашинської) к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
43. Шулепа Мирослава Володимирівна Побутовізми у романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія» к.ф.н., доц. Семенюк О.А.

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2020-2021 н.р.

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Гуменюк Аліна Анатоліївна Діалектні фразеологізовані одиниці у творчості Дмитра Кешелі. к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
2. Зорій Вікторія Ігорівна Ключові слова в художньому тексті Степана Процюка «Троянда ритуального болю». к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Кіш Евеліна Юріївна Опозиційні концепти в мовній картині світу українців (на матеріалі українських народних казок). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., проф.
Мельник Я.Г.
4. Котляр Емілія Василівна Семантико-стилістичні особливості множинних конотонімів. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф.
Голод Р.Б.
5. Коцюбка Христина Григорівна Стилістично маркована лексика в історичному романі Д. Міщенка “Синьоока Тивер”. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
д.ф.н., проф.
Козлик І.В.
6. Максимів Вероніка Володимирівна Застаріла лексика в романі Василя Шкляра “Характерник”: типологія і функції. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
7. Мельник Юлія Василівна Лексичні особливості говірки села Заріччя Надвірнянського району. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Ткачук Т.О.
8. Моргун Аліна Миколаївна Мова поезій Тараса Мельничука. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
9. Паньківська Люба Ігорівна Гуцульський мовленнєвий етикет у художніх творах Гната Хоткевича. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
10. Петрів Ольга Михайлівна Конотатеми в художньому тексті Марії Матіос «Букова земля». к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
11. Сенів Валентина Степанівна Фразеологізми як компонент ідіостилю Марії Ткачівської. к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
12. Торак Вікторія Юріївна Семантика і структура порівняльних конструкцій у поетичному тексті Богдана Томенчука. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
13. Федірків Наталія Миколаївна Голос і тон персонажів у романі Марії Матіос «Солодка Даруся». д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Василюк Марія Романівна Позитивно маркована лексика в романі С. Андрухович «Фелікс Австрія» і її використання як ілюстративного матеріалу на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
2. Кобута Лілія Петрівна Ономастикон с. Перекоси Калуського району Івано-Франківської області в контексті вивчення різнорівневих мовних явищ у середній школі. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Марковецька Людмила Вікторівна Функційне навантаження англізмів у текстах сучасної періодики та їх вивчення на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
4. Олійник Ірина Дмитрівна Іншомовні слова в художній мові та методика їх вивчення в середній школі. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
5. Проців Марія Іванівна Антонімія в сучасному художньому мовленні як матеріал для вивчення на уроках української мови в школі. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.
6. Слободян Тетяна Степанівна Культура міжособистісного спілкування в учнівському середовищі. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
7. Тягур Тетяна Володимирівна Елементи лінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови в середній школі. к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
8. Чеховська Василина Василівна Відомості з діалектології на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Глушкевич Юлія Миколаївна Мовностилістичні характеристики іменників-назв осіб в романі Юрія Андруховича «Перверзія». к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
2. Гросман Мар`яна Богданівна Формальні та функціонально-семантичні різновиди сурядних сполучень слів зі зв’язком співвіднесення в сучасній українській літературній мові (на матеріалі повісті Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки»). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Петришин М.Й.
3. Івасюк Мар’яна Іванівна Функціональне навантаження синонімів у поетичному тексті Василя Стуса. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
4. Кіт Діана Андріївна Концепт «Україна – Європа» крізь призму топосів у романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
5. Медик Іванна Михайлівна Способи передачі чужого мовлення у художніх текстах письменників Покутської трійці. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
6. Понайда Діана Петрівна Ономастика роману «Собор» Олеся Гончара. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
7. Троян Вікторія Іванівна Внутрішня форма слова як засіб вираження імпліцитності в художньому тексті (на матеріалі роману Ольги Слоньовської «Дівчина на кулі»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.п.н., проф.
Слоньовська О.В.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Березіцька Галина Петрівна Історія префіксального словотвору фемінітивів української мови (словотвірні моделі з питомими префіксами та вивчення їх за програмою загальноосвітньої школи). к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Пелехата О.М.
2. Петринич Ольга Василівна Активізація префіксального словотворення фемінітивів на сучасному етапі (словотвірні моделі з іншомовними префіксами та вивчення їх за програмою загальноосвітньої школи). к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Петришин М.Й.
3. Рошко Уляна Василівна Стилістичні фігури в процесі формування зв’язного мовлення учнів (на матеріалі художнього тексту Валер’яна Підмогильного). к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2019-2020 н.р.

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Волосянко Вікторія Вікторівна Опозиція «янголи / люди» у збірці Ольги Деркачової «За лондонським часом». д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., проф.
Слоньовська О.М.
2. Купрак Марта Михайлівна Комунікативні функції кількісних часток (на матеріалі художнього тексту Оксани Забужко). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
3. Лесів Світлана Богданівна Антропоніми у романі Д. Міщенка «Синьоока Тивер». д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
4. Мага Тетяна Мирославівна Фразеологічні одиниці в романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі»: семантика і функції. д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н, доц.
Процюк Л.Б.
5. Мартинишин Соломія Олегівна Оцінно-образні номінації в романі Ольги Слоньовської «Медуза-Ґорґона». д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
6. Мойсюк Марина Костянтинівна Діалектно-літературний феномен мови Параски Плитки-Горицвіт (на матеріалі збірника «Старовіцкі повістьорки»). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
7. Рибенчук Елла Василівна Діалектна лексика в поетичних текстах Петра Медянки. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
8. Сайко Христина Андріївна Семантико-прагматичні ознаки логіко-модальних часток (на матеріалі художнього тексту Ірен Роздобудько). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
9. Стецько Світлана Іванівна Семантико-функціональна характеристика обмежувально-видільних часток (на матеріалі художнього тексту Василя Шкляра). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
10. Філіпович Мар’яна Василівна Аналітичні засоби вираження інтервалу в українській мові (на матеріалі поезій В. Стуса). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
11. Фуштей Ангеліна Володимирівна Парадигматичні і синтагматичні параметри омонімічних займенникових слів і часток у сучасній українській мові. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
12. Шкорута Ганна Любомирівна Мікротопонімія села Підпечери Тисменицького району. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Базюк Катерина Володимирівна Діалектна лексика в сучасній українській художній прозі та методика її вивчення в загальноосвітній школі (на матеріалі роману Дмитра Кешелі «Родаки»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
2. Кавецька Руслана Михайлівна Типологія і функції застарілої лексики та методика її вивчення в середній школі (на матеріалі роману Івана Білика «Меч Арея»). к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Ковальчук Юлія Ярославівна Іншомовні слова в романі Ю. Андруховича «Перверзія» та їх використання як ілюстративного матеріалу на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
4. Костів Оксана Мирославівна Гуцульські діалектизми в художній мові та методика їх вивчення в середній школі (на матеріалі роману Р. Іваничука «Злодії та апостоли»). к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М
5. Крупа Мар’яна Ігорівна Методика вивчення обрядової регіональної лексики (за матеріалами родильної лексики Стрийщини). к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
6. Купчак Наталія Ростиславівна Методика вивчення вторинної семантизації слова (на матеріалі генітивних метафор художнього тексту Надії Мориквас). к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
7. Надіївська Лілія Василівна Емоційна лексика та методика її вивчення у загальноосвітній школі (на матеріалі роману Люко Дашвар «На запах м’яса»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
8. Парипа Інна Іванівна Лексико-словотвірні інновації в сучасному українському поетичному дискурсі та методика їх вивчення в загальноосвітній школі. к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
9. Пуршега Іванна Іванівна Методика вивчення обрядової лексики (за матеріалами весільної лексики села Голови Верховинського району). к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
10. Стефанюк Юлія Володимирівна Суспільно-політична лексика в романі Івана Багряного «Тигролови» та її використання як ілюстративного матеріалу на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник Рецензент
1. Каськів Марія Володимирівна Релігійна лексика в сучасних інтернет-виданнях. к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
2. П’яза Леся Олексіївна Образотвірний потенціал оказіоналізмів у поетичному тексті «шісдесятників». к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Рига Любов Ігорівна Паронімічна атракція в поетичному тексті Богдана Томенчука. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник Рецензент
1. Багрій Мар’ян Зіновійович Особливості мовленнєвого етикету галичан та його вивчення на уроках української мови (на матеріалі повісті І. Франка «Перехресні стежки»). к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
2. Багрій Христина Зіновіївна Емоційно-експресивна лексика та методика її вивчення в школі (на матеріалі роману В. Шевчука «Дім на горі»). к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
3. Кобинець Віта Іванівна Структурно-семантичні особливості лексичних інновацій та методика їх вивчення в школі (на матеріалі сучасного медійного дискурсу). к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М
4. Петрів Оксана Іванівна Мова проповідей Святослава Шевчука: лексико-семантичний аспект. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.

 

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2018-2019 н.р.

Напрям підготовки (спеціальність):
6.020303 Філологія (українська мова і література)
Денна форма навчання

ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Волкова Наталія Анатоліївна Функційний потенціал еквівалентів видільних часток в українській мові к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
2. Дубінець Вікторія Юріївна Фемінітиви в епістолярній спадщині Лесі Українки (семантичний, словотвірний, стилістичний аспекти) к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Баран Є.М.
3. Зіневич Юлія Мар’янівна Сучасна політична реклама: структура, семантика, прагматика д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
4. Личук Діана Любомирівна Граматична омонімія часток і відприкметникових означальних прислівників в українській мови к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Лазарович О. М.
5. Созанська Христина Михайлівна Формальні та функціонально-семантичні особливості грамем ірреального дійсного способу в сучасній українській мові д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
6.020303 Філологія (українська мова і література)
Заочна форма навчання

ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Луців Оксана Ігорівна Комунікативні функції об’єктивно-модальних часток (на матеріалі роману Оксани Забужко «Музей покинутих секретів») к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.

 

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2017-2018 н.р.

Напрям підготовки (спеціальність):
6.020303 Філологія (українська мова і література)
Денна форма навчання

Студент Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Каспришин Ірина Ігорівна Емоційно-експресивні засоби художньої мови прозових текстів В. Винниченка (на матеріалі роману «Сонячна машина») к.ф.н., доц. Думчак І.М. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
2. Кисла Анна Борисівна Комунікативні функції вказівних часток в українській мові (на матеріалі художнього тексту Володимира Лиса) к.ф.н., доц. Джочка І.Ф. к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
3. Козяр Христина Ігорівна Функційно-стилістичне навантаження жаргонізмів у публіцистичному тексті (на матеріалі сучасних ЗМІ) к.ф.н., доц. Думчак І.М. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
4. Комар Ольга Вікторівна Експресеми у гастрономічному дискурсі Марії Матіос к.ф.н., доц. Бабій І.О. к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
5. Луштва Віра Вікторівна Обрядова лексика в говірці села Спас Рожнятівського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц. Пена Л.І. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
6. Лютак Лілія Юріївна Гуцульський говір у сучасному художньому мовленні к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.
7. Матіїв Марія Ярославівна Діалектні морфологічні, лексичні та фразеологічні риси говірки села Берлоги Рожнятівського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
8. Стриганюк Ганна Михайлівна Морфологія, лексика та фраземіка говірки села Липівка Тисменицького району Івано-Франківської області к.ф.н., доц. Ґрещук В.В. к.ф.н., доц. Залевська О.М.
9. Федорів Ганна Василівна Порівняння в поетичному мовленні Ольги Слоньовської к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.
10. Федорів Марія Володимирівна Динамічні процеси в лексичній системі говірок сіл Сівка-Войнилівська та Мошківці Калуського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц. Бігусяк М.В. д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
11. Фурик Надія Дмитрівна Лексико-словотвірні інновації в сучасних друкованих ЗМІ к.ф.н., доц. Пена Л.І. к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
12. Химич Христина Ігорівна Засоби експресивізації художнього тексту (на матеріалі новел Л. Тарнашинської) к.ф.н., доц. Бабій І.О. к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.

 

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2016-2017 н.р.

Напрям підготовки (спеціальність):
6.020303 Філологія (українська мова і література)
Денна форма навчання

Студент Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Васильківська Ірина Тарасівна Прагматичний потенціал об’єктивно-модальних часток у художньому тексті Світлани Талан к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
2. Чорноус Надія Володимирівна Комунікативно-прагматичні функції модальних часток у сучасній українській мові д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Петришин М.Й.

Магістерські роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2020-2021 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Андрійчук Інна Юріївна Фразеологічні одиниці в романі Марії Матіос «Букова земля»: структурний, семантичний та функціональний аспекти. к.ф.н., доц. Семенюк О.А. к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
2 Гавдуник Марія Василівна Афористика в системі ідіостилю Мирослава Дочинця (на матеріалі романів «Вічник» і «Криничар»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
3 Драніцина Наталія Олексіївна Історія українського правопису ХХ-ХХІ ст. д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
4 Зорій Василина Ярославівна Типологія сучасної суспільно-політичної лексики в інтернет-виданнях Прикарпаття. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
5 Созанська Христина Михайлівна Структура та функціонально-семантичні особливості дієслівних грамем категорії способу в СУМ (на матеріалі сучасної української поезії). д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    заочна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Витичак Анастасія Павлівна Засоби стилізації розмовності у романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі». д.ф.н., проф. Голянич М.І. к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
2 Галич Ярина Ігорівна Найменування жінок у сучасній туристичній галузі (семантика, словотворення, функціонування). к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Баран Є.М.
3 Миринда Юлія Богданівна Інноваційні лексеми в дискурсі сучасних ЗМІ: структурно-стилістичний аспект. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц.
Девдюк І.В.
4 Мотрук Діана Ярославівна Мовні особливості сучасних ЗМІ (на матеріалі онлайн-версії газети «Експрес»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Ріжко Р.Л.
5 Пиц Надія Миронівна Структурно-семантичні особливості емоційної лексики в романі Дари Корній «Гонихмарник». к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
6 Футей Надія Андріївна Фраземіка в українському політичному дискурсі: структура, семантика, прагматика. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
7 Шталь Роксолана Михайлівна Оцінно-образні номінації в поетичних текстах Степана Пушика. д.ф.н., проф. Голянич М.І. к.п.н., проф.
Слоньовська О.В.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання     заочна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Лицур Ангеліна Михайлівна Емоційно-експресивна лексика та методика її вивчення в школі ( на матеріалі повісті «Невеличка драма»). к.ф.н., доц. Думчак І.М. к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
2 Личук Діана Любомирівна Омонімічні прислівники і частки як матеріал для вивчення міжчастиномовних переходів у шкільному курсі морфології. к.ф.н., доц. Джочка І.Ф. к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3 Паращич Марічка Михайлівна Власне українська економічна термінологія: структура, семантика, функції. д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц.
Залевська О.М.

 

Магістерські роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2019-2020 р.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     денна

№ п/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Каспришин Ірина Ігорівна Емоційно-експресивні засоби художньої мови прозових текстів В. Винниченка (на матеріалі роману «Сонячна машина»). к.ф.н., доц. Думчак І.М. к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
2 Кисла Анна Борисівна Семантика і прагматика вказівних часток в українській мові (на матеріалі сучасної української прози). к.ф.н., доц. Джочка І.Ф. к.ф.н., доц.
Петришин М.Й.
3 Комар Ольга Вікторівна Структурно-семантичні та прагматичні особливості експресем у гастрономічному дискурсі Марії Матіос. к.ф.н., доц. Бабій І.О. к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
4 Матіїв Марія Ярославівна Динаміка лексичного складу говірки с. Берлоги Рожнятівського району Івано-Франківської області. д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
5 Німащук Інна Михайлівна Формальні та функційно-семантичні особливості складносурядних речень у поетичних текстах Василя Стуса. д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
6 Стриганюк Ганна Михайлівна Фраземіка говірки с. Липівка Тисменицького району Івано-Франківської області. д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
7 Фурик Надія Дмитрівна Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській періодиці. к.ф.н., доц. Пена Л.І. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
8 Химич Христина Ігорівна Кольоративи як лінгвальний ідентифікатор експресивності художнього тексту (на матеріалі творів Л. Тарнашинської). к.ф.н., доц. Бабій І.О. к.ф.н., доц. Залевська О.М.
9 Черніховська Марія Степанівна Девіації сучасного українського суспільного мовлення (на матеріалі випусків новин). д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц. Мельник Я.Г.
10 Шулепа Мирослава Володимирівна Контрастиви у малій прозі Григора Тютюнника: семантика і функції. д.ф.н., проф. Голянич М.І. д.ф.н., проф.
Хороб С.І.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

№ п/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Витвицька Лілія Степанівна Семантико-стилістичні особливості народно-розмовної лексики у мові регіональних ЗМІ. к.ф.н., доц. Бігусяк М.В. к.ф.н., доц. Рішко Р.Л.
2 Жирак Юлія Ярославівна Ненормативні мовні елементи в прозових текстах Степана Процюка. к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
3 Коляда Анастасія Іванівна Формули мовленнєвого етикету в українських народних казках. к.ф.н., доц. Пославська Н.М. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
4 Марич Ольга Богданівна Найменування жінок у сучасній економічній сфері (семантика, словотворення, функціонування). к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц. Баран Є.М.
5 Рицар Уляна Юріївна Дієслівна метафора в поетичному тексті Богдана Томенчука. к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
6 Святогор Поліна Михайлівна Лексико-словотвірні інновації в сучасних друкованих ЗМІ (на матеріалі періодики Київщини). к.ф.н., доц. Пена Л.І. к.ф.н., доц. Пелехата О.М.
7 Турчанська Любов Михайлівна Лексика сімейних обрядів у говірках Коломийщини (на матеріалі весільного обряду). к.ф.н., доц. Бігусяк М.В. д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
8 Хмизюк Віта Вікторівна Гуцульські діалектні риси у художній прозі Р. Іваничука. к.ф.н., доц. Семенюк О.А. к.ф.н., доц. Залевська О.М.

 

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

№ п/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Гусєва Тетяна Володимирівна Етнолінгвістичний аспект українських паремій із зоонімним компонентом. к.ф.н., доц. Думчак І.М. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
2 Луштва Віра Вікторівна Обрядова діалектна лексика в говірці села Спас Рожнятівського району Івано-Франківської області. к.ф.н., доц. Пена Л.І. к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
3 Лютак Лілія Юріївна Гуцульський говір у прозовому мовленні Марії Влад (на матеріалі книги “Стрітеннє”). к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
4 Федорів Ганна Василівна Порівняння в художніх текстах Ольги Слоньовської. к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.

Магістерські роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2018-2019 р.

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     денна

Студенти Тема роботи Керівник Рецензент
1. Андрусів Надія Володимирівна Контрастиви у поетичних текстах Миколи Вінграновського д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.
2. Ганущак Людмила Любомирівна Функціонально-семантичні особливості синтетичних та аналітичних форм безвідносної міри ознаки прикметника в українській мові д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
3. Макаренко Людмила Ігорівна Пейзаж у прозових текстах Миколи Вінграновського: семантика і функції д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     денна

Студенти Тема роботи Керівник Рецензент
1. Білик Марія Богданівна Іменні префікси в українській мові: ґенеза, семантика д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф. Лесюк М.П.
2. Гончар Людмила Василівна Мовна гра у сучасному рекламному тексті: функції та семантика к.ф.н., доц. Іванишин Н.Я. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
3. Мацьків Лілія Володимирівна Структурно-семантичні особливості загальних назв осіб у романі Лариси Денисенко «Корпорація ідіотів» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
4. Монастирецька Віталія Михайлівна Мова реклами: норма, стиль, структура д.ф.н., проф. Барчук В.М. д.ф.н., проф. Мельник Я.Г.
5. Стрельченко Іван Олегович Семантико-прагматичні параметри часток у публіцистичному тексті (на матеріалі газетного інтернет-дискурсу) к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Петришин М.Й.
6. Федуняк Марія Ігорівна Мовленнєві помилки в сучасній українській авторській музиці (на матеріалі «Скрябін» та «Бумбокс») к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
7. Чорноус Надія Володимирівна Частки як засіб вираження модальних інтенцій мовця в сучасній українській мові (на матеріалі сучасної української прози) д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

Студенти Тема роботи Керівник Рецензент
1. Кілійчук Діана Павлівна Семантико-прагматичні особливості компліментарних висловлювань у постмодерністських казках к.ф.н., доц. Пославська Н.М. к.ф.н., доц. Залевська О.М.
2. Лаврів Тетяна Богданівна Динамічні процеси у лексичній системі говірки села Долиняни Рогатинського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
д.ф.н., проф. Лесюк М.П.
3. Харів Іванна Василівна Анормативи в текстах оголошень про купівлю-продаж, розміщених у групах соцмережі Фейсбук к.ф.н., доц. Семенюк О.А. к.ф.н., доц. Залевська О.М.
4. Чигура Тамара Дмитрівна Структурно-семантичні особливості іншомовних слів в есеїстиці Юрія Андруховича (на матеріалі збірки «Диявол ховається в сирі») к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

Студенти Тема роботи Керівник Рецензент
1. Барасюк Леся Володимирівна Мовостиль проповідей єпископа Григорія Хомишина (на матеріалі праці «Парафіяльна місія») к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
2. Боліновська Надія Василівна Концепт «земля» у художньому дискурсі Василя Стефаника д.ф.н., проф. Голянич М.І. д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
3. Васильківська Ірина Тарасівна Стверджувальні частки як реалізатори субкатегорійних значень констатувальної модальності (на матеріалі сучасної української прози) к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
4. Гевак Світлана Ігорівна Типологія емоційної лексики в збірці Василя Стуса «Палімпсести» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
5. Говзан Тетяна Ігорівна Концепти «влада», «народ» у тексті роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» к.ф.н., доц. Іванишин Н.Я. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
6. Дем’янчук Оксана Володимирівна Неологізація лексикону сучасних друкованих ЗМІ к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
7. Стельмащук Віталія Василівна Контрастивні одиниці в «майданівській» поезії к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
8. Струтинська Оксана Дмитрівна Слово-образ «Україна» в поетичному тексті Надії Попович к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Залевська О.М.
9. Тимків Мирослава Мирославівна Термін у художньому тексті (на основі творів Степана Процюка) к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
10. Тіцька Ірина Володимирівна Семантико-синтаксична структура й функції односкладних речень в романі Олени Печорної «Грішниця» к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
11. Чаборак Олена Романівна Емоційно-експресивна лексика в художньому тексті «Непрості» Тараса Прохаська к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
12. Чорна Мар’яна Ярославівна Внутрішня форма слова у художньому дискурсі Всеволода Нестайка д.ф.н., проф. Голянич М.І. д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.

 

Дипломні роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2017-2018 р.

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     денна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Процюк Тетяна Василівна Оцінні іменники-композити назв осіб у сучасній українській мові к.ф.н., доц. Ґрещук В.В. к.ф.н., доц. Чобанюк В.Я.д.ф.н., проф.
Луцак С.М.
2. Римар Оксана Михайлівна Графіка та орфографія як важливі засоби реалізації мовної гри у постмодерністському тексті (на матеріалі творів Ю. Іздрика) к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.к.ф.н., доц. Венгринюк М.І.
3. Тисяк Оксана Василівна Побутова лексика говірки села Лолин Долинського району Івано-Франківської області д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф. Хороб С.І.к.ф.н., проф. Бойчук В.М.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     денна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Кирильчук Яна Володимирівна Західноволинські діалектні одиниці у романі В. Лиса «Століття Якова» д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.д.ф.н., проф.
Луцак С.М.
2. Кропивницька Любов Іванівна Суб’єктно-об’єктна структура монологу в художньому тексті (на матеріалі сучасної української малої прози) д.ф.н., проф. Барчук В.М. д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.к.ф.н., проф. Бойчук В.М.
3. Шкірка Христина Богданівна Фразеологізми в сучасному газетному дискурсі к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Пелехата О.М.к.ф.н., доц. Венгринюк М.І.
4. Якубів Мирослава Володимирівна Семантико-прагматичний потенціал емоційно-експресивних часток у художньому тексті Марії Дзюби к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Петришин М.Й.д.ф.н., проф.
Луцак С.М.

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Білоус Ірина Богданівна Діалектні фонетико-граматичні особливості в мікротекстах «Галицько-руських народних приповідок», зібраних І. Франком на Наддністрянщині к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.к.ф.н., проф.
Тищенко Т.М.
2. Бучко Христина Романівна Лінгвалізація категорії жіночності в євангельських текстах ХІІІ століття к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Баран Є.М.к.ф.н., наук. співроб.
Осінчук Ю.В.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і літератуа
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Андрусяк Тетяна Миколаївна Еліпсис в ідіостилі Марії Матіос к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.к.ф.н., доц. Венгринюк М.І.
2. Жураківська Ярина Ігорівна Способи апеляції при звертанні до однієї особи в художньому тексті Володимира Лиса к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.к.ф.н., доц. Венгринюк М.І.
3. Кузюк Іванна Володимирівна Поетика контрасту в художньому тексті Василя Стефаника к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.к.ф.н., доц. Венгринюк М.І.
4. Куничич Наталія Романівна Слово-образ «Богородиця» в українському поетичному тексті кінця ХХ – початку ХХІ століття к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.к.ф.н., доц. Венгринюк М.І.

 

Дипломні роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2016-2017 р.

Спеціальність     8.02030301 «Українська мова і література»
Освітній рівень   Магістр
Форма навчання денна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Бабенко Наталія Вікторівна Гуцульські діалектні одиниці у книзі Люби-Параскевії Стринадюк «У нас, гуцулів» к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
к.ф.н., доц.
Чобанюк В.Я.к.ф.н., доц.
Бойчук В.М.
2. Гушпіт Ольга Василівна Числівники як база творення слів в українській мові д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.к.ф.н., доц.
Бойчук В.М.
3. Дмитрук Христина Михайлівна Деонімізація множинних іменників: функціонально-семантичний аспект к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Петришин М.Й.к.ф.н., доц.
Соловій У.В.
4. Дячук Леся Василівна Семантико-функціональні різновиди синтаксичного часу в українській мові (на матеріалі поезії другої половини ХХ століття) д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.к.ф.н., доц.
Бойчук В.М.
5. Мовчій Юлія Петрівна Словотворчі засоби вираження комунікативних стратегій і тактик персонажів у художньому тексті (на матеріалі драм О. Коломійця та Я. Стельмаха) д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.к.ф.н., доц.
Данилюк І.В.
6. Петрина Мар’яна Ярославівна Семантичні та функціонально-стилістичні особливості сучасної політичної лексики (на матеріалі публіцистики 2013-2016 рр.) д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.к.ф.н., викл.
Париляк Л.І.

 

Спеціальність     8.02030301 «Українська мова і література»
Освітній рівень   Магістр
Форма навчання заочна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Гриців Наталія Юріївна Динамічні процеси в лексичній системі сучасної української мови (на матеріалі періодики) к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.к.ф.н., доц.
Венгринович М.І.
2. Здирко Тетяна Михайлівна Динамічні процеси в граматиці говірки села Слобода Болехівська Долинського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.к.ф.н., доц.
Бойчук В.М.
3. Зорійчук (Красілич) Вікторія Сергіївна Кольороназви у малій прозі Михайла Коцюбинського та Валерія Шевчука: семантика, структура, функції д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.к.ф.н., доц.
Данилюк І.В.
4. Красілич Марія Дмитрівна Фразеологізми в ролі гумористичних засобів (на матеріалі словника-довідника «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша») к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.к.ф.н., доц.
Родчин З.Я.
5. Лишик Ольга Йосипівна Анормативи в мовленні сучасних українських ЗМІ к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
к.ф.н., доц.
Чобанюк В.Я.к.ф.н., доц.
Венгринович М.І.

 

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Спеціаліст
Форма навчання     денна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Кащук Тетяна Михайлівна Структурно-семантичні особливості іншомовної лексики в сучасному прозовому тексті (на матеріалі художніх текстів О. Ірванця) к.ф.н., доц. Іванишин Н.Я. к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
2. Плитчук Христина Олексіївна Мовні засоби вираження слова-образу «місто» в художньому тексті О. Ірванця к.ф.н., доц. Іванишин Н.Я. к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Сас Ірина Володимирівна Лексико-словотвірні інновації в художньому дискурсі (на матеріалі творів Степана Процюка) к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.

 

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Спеціаліст
Форма навчання     денна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Гавриш Надія Василівна  Відображення українського фемінотворення і феміновживання в художніх творах Івана Франка к.ф.н., доц. Брус М.П. к.ф.н., доц.
Баран Є.М.
2. Джичко Юлія Петрівна Вставні і вставлені конструкції в художніх текстах Ірен Роздобудько к.ф.н., доц. Семенюк О.А. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
3. Колісник Лілія Іванівна Емоційно-експресивна лексика в художньому прозовому тексті (на матеріалі роману Ю. Винничука «Танґо смерті») к.ф.н., доц. Думчак І.М. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.

 

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Спеціаліст
Форма навчання     заочна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Головецька Марія Іванівна Слово-образ «світ» у поетичному тексті Ольги Слоньовської к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
2. Копильчук Іванна Василівна Множинні іменники в гуцульському говорі к.ф.н., доц. Пітель В.М. к.ф.н., доц.
Баран Є.М.
3. Олексій Оксана Миколаївна Види і функції повтору в поетичному тексті (на матеріалі збірки Ю. Андруховича «Листи в Україну») к.ф.н., доц. Бабій І.О. к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
4. Шайваровська Світлана Михайлівна Семантичний простір лексеми «хрест» у поетичному мовленні Олександра Олеся к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.

 

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Спеціаліст
Форма навчання     заочна

Студенти Тема роботи Керівники Рецензенти
1. Осадчук-Остап’юк Галина Іванівна Діалектна лексика села Острівець Городенківського району к.ф.н., доц. Ґрещук В.В. к.ф.н., доц. Чобанюк В.Я.
2. Родчин Світлана Василівна Структурно-семантична характеристика ґенітивних речень в сучасній українській мові к.ф.н., доц. Пославська Н.М. к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Тріщ Христина Петрівна Морфологічний аналітизм у структурі українського дієслова: категорія способу і часу (на матеріалі сучасної поезії) д.ф.н., проф. Барчук В.М. д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
4. Фотуйма Тетяна Олегівна Семантика і прагматика логіко-модальних часток у художньому тексті Марії Матіос к.ф.н., доц. Джочка І.Ф. к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.