Освітня програма

ОР БакалаврОР Магістр

Проєкт освітньої програми “Українська мова і література” за спеціальністю 035 Філологія на 2021-2022 н.р.

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.01 Українська мова та література

Гарант освітньої програми – Бабій Ірина Орестівна

Освітня програма “Українська мова і література”, 2016, 2019

Освітньо-професійна програма “Українська мова і література”, 2023 (проєкт)

Google-форма для пропозицій та зауважень до ОП “Українська мова і література”

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Відгуки зовнішніх стейкхолдерів на освітню програму

Залишити відгук на освітню програму можна тут

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNH6W2PPPFK5fWzxw5rj2YgIcX0-uARoCTq6lcU3qJ9Zd1HA/viewform 

Витяг із протоколу №5  засідання кафедри української мови (вибіркові дисципліни для бакалаврів)

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.01 Українська мова та література

Гарант освітньої програми – Брус Марія Петрівна

Освітньо-професійна програма  “Українська мова і література”, 2023

Навчальний план до програми “Українська мова і література” (д. ф.), 2023

Навчальний план до програми “Українська мова і література” (з. ф.), 2023

Освітня програма “Українська мова і література”, 2016, 2019

Відомості про кадрове забезпечення 2023

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Відгуки зовнішніх стейкхолдерів на освітню програму 2019

Угода про видання подвійних дипломів, 2023 рік

Витяг із протоколу № 10 засідання кафедри української літератури Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника від 30 березня 2023 року

Витяг із протоколу № 11 засідання кафедри української мови від 28 квітня 2023 року

Перелік вибіркових компонентів, 2023 

Відгуки на освітню програму

Витяг із протоколу №5  засідання кафедри української мови (вибіркові дисципліни для магістрів)