Освітня програма

ОР БакалаврОР Магістр

Проєкт освітньої програми “Філологія (Українська мова та література)

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою

або Google-формою з 27.03.2023 – 27.04.2023 р.

Гарант освітньої програми Брус Марія Петрівна

Освітня програма 035 Філологія (Українська мова і література) 2023

Освітня програма 035 Філологія (Українська мова і література) 2016

Відомості про кадрове забезпечення 2023

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Відгуки зовнішніх стейкхолдерів на освітню програму

 

Освітня програма 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Відгуки стейкхолдерів на ОП