Освітня програма

<strong>ОР Бакалавр</strong><strong>ОР Магістр</strong>

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.01 Українська мова та література

Гарант освітньої програми – Брус Марія Петрівна

Освітньо-професійна програма  “Українська мова і література”, 2023

Навчальний план до програми “Українська мова і література” (д. ф.), 2023

Навчальний план до програми “Українська мова і література” (з. ф.), 2023

Освітня програма “Українська мова і література”, 2016, 2019

Відомості про кадрове забезпечення 2023

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Відгуки зовнішніх стейкхолдерів на освітню програму 2019

Угода про видання подвійних дипломів, 2023 рік

Витяг із протоколу № 11 засідання кафедри української мови, 2023

Перелік вибіркових компонентів, 2023 

Відгуки на освітню програму

 

Освітня програма 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Відгуки стейкхолдерів на ОП