Барчук Володимир Михайлович

Доктор філологічних наук,

професор кафедри української мови

 

 

 

ORCID ID: 0000-0002-6985-4309

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Володимир Барчук – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Закінчив філологічний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича (спеціальність „Українська мова і література”). 1984-1986 рр. – викладач Отинійського професійно-технічного училища,  1986-1991 рр. – вчитель Струпкіської середньої школи. З 1991 р. – у вищій освіті: 1991-1993 рр. – викладач кафедри української мови Чернівецького університету, з 1993 р. – у Прикарпатському університеті. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію „Складні безсполучникові речення староукраїнської мови”. Працював на посаді доцента кафедри української мови, заступника декана філологічного факультету. Понад десять років (2003-2014 рр.) очолював Коломийський інститут Прикарпатського університету, у  2004-2014 рр. – завідувач кафедри філології названого інституту. У 2013 р. захистив у НАН України (Інститут української мови) докторську дисертацію „Категорія темпоральності в сучасній українській літературній мові”. З 2014 р. – професор кафедри української мови. Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, монографії „Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис” (2011 р.).

 • Барчук В. Літературні мови в історії українського народу: до проблеми об’єкта курсу «Історія української літературної мови». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2023. Вип. 2 (50). С. 18–23. 
 • Барчук В. Гуцульська космогонічна легенда: етнолінгвальний вимір. Вісник НТШ «Слово». № 18 (69). Івано-Франківськ, 2023. С. 45–54.
 • Барчук В. Мовна особистість Василя Стефаника: світ крізь призму життя і творчості. Василь Стефаник: інтерпретації / за ред. Степана Хороба. Івано-Франківськ: Місто НВ. 2023. С. 558-580. 
 • Барчук В. Девіації сучасного суспільного мовлення: обсценна лексика (на матеріалі блогів на Цензор.нет). Вісник НТШ «Слово». Івано-Франківськ, 2022. № 17 (65). С. 34–46.
 • Барчук В. Часопростір у «Палімпсестах Василя Стуса». Лінгвостилістичні студії. Луцьк, 2022. Вип. 17. С. 7–18.
 • Давноминулий час: статус, значення, функціонування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць [гол.ред. Є.Б.Барань]. Вінниця: ТОВ фірма „Планер”, 2021. Вип. 32. С. 144-154.
 • Барчук В. Стефаників світ: етнолінгвістичний аспект. Етнос і культура. Івано-Франківськ, 2020. Вип. 16–17. С. 3–16.
 • Десакралізація ключових концептів у сучасному суспільному мовленні // ,,Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс: збірник наукових праць. – Чернівці, 2019. 
 • Український час: граматична інтерпретація // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 3 (54). – С. 34-43.
 • Культурологічний аспект етнолінгвістики // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 3 (47). – С. 73-85. 
 • Монолог у новелах Василя Стефаника: образно-стилістичний та структурний аспекти // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 11-19.
 • Засади категоріології в працях І.Ковалика // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип.64. – Ч. 1. – С. 130-137.
 • Темпоральний топос як компонент структури художнього тексту // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2015-2016. – Вип. 44-45. – С. 67-71.
 • Аналітичні засоби вираження інтервалу в українській мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс: збірник наукових праць. – Чернівці, 2015. – Вип. 761. – С. 3-7.
 • Сурядність: типологічний аспект // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 13-20.
 • Спортивний репортаж як дзеркало суспільного мовлення (на матеріалі футбольних телетрансляцій) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 17-25.
 • Темпоральний топос поезії Т. Шевченка // Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – С. 358-378.
 • Сакральне і профанне в концептуалізації часу: лексико-семантичний аспект // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2 (26). – С. 9-16.
 • Концептуальні параметри таксису: проблеми інтерпретації // Укра-їнська мова. – 2013. – №1. – С. 39-50.
 • Особливості функціонально-семантичної транспозиції дієслівних грамем часу // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XXXVIII-XXXIX. – С. 77-81.
 • Темпоральна лексика в гуцульському говорі (на матеріалі нарису П. Шекерика-Доникова „Рік полудь звичєїв и віровань гуцулів”) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія.– Івано-Франківськ, 2012. – Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ.  – С. 18-23.
 • Реляції часу і виду в семантичній структурі дієслівної грамеми // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць.– Черкаси, 2012. – Вип. 14-15. –  С. 231-238.
 • Граматична категорія темпоральності: семантико-структурний аспект // Мовознавство. – 2011. – №6. – С. 64-76.
 • Формальна та функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу в українській мові // Українська мова. – 2011. – № 4. – С. 77-84.
 • Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис: монографія. – Івано-Франківськ: Сімик, 2011. – 416 с.

ОР Бакалавр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

 ОР Бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

 ОР Магістр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

 ОР Магістр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

 

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail:  volodymyr.barchuk@pnu.edu.uakum@pnu.edu.ua