Навчальні дисципліни

Назва навчальної дисципліни Сем. Кількість годин на семестр Форма контролю Викладачі, які читають дисципліну
Кредитів ECTS Всього Лекції
д/з
Практ.
д/з
Самост. робота д/з
ОР Бакалавр
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
1. Вступ до мовознавства І 6,0 180 24 / 12 36 / 6 120 / 162 Екз. проф. Ґрещук В.В.
доц. Пена Л.І.
2. Орфографічний практикум української мови І 3,0 90   30 / 12 60 / 78 Екз. доц. Пітель В.М.
3. Сучасна українська мова ІІ 3,0 90 20 / 12 20 / 8 50 / 70 Екз. доц. Семенюк О.А.
4. Українська мова (за професійним спрямуванням) ІІІ 3,0 90 12 / 6 18 / 4 60 / 80 Зал. доц. Іванишин Н.Я.
5. Історична граматика української мови ІІІ 6,0 180 36 / 12 24 / 8 120 / 160 Екз. доц. Брус М.П.
6. Сучасна українська мова ІІІ 3,0 90 12 / 12 18 / 6 60 / 72 Зал. проф. Голянич М.І.
доц. Стефурак Р.І.
7. Сучасна українська мова ІV 3,0 90 26 / 16 26 / 8 38 / 66 Екз. проф. Голянич М.І.
доц. Стефурак Р.І.
8. Українська діалектологія ІV 3,0 90 12 / 8 18 / 4 60 / 78 Зал. доц. Бігусяк М.В.
9. Актуальні проблеми топоніміки ІV 3,0 90 12 / 6 18 / 4 60 / 80 Зал. доц. Бігусяк М.В.
10. Основи наукових досліджень ІV 3,0 90 12 / 18 / 60 / – Зал. проф. Голянич М.І.
11. Курсова робота із сучасної української мови ІV 3,0 90 викладачі кафедри
12. Навчальна діалектологічна практика ІV 3,0 90 керівник
доц. Бігусяк М.В.
13. Методика викладання української мови V 6,0 180 24 / 10 36 / 6 120 / 164 Екз. доц. Ґрещук В.В.
14. Теоретичні проблеми дериватології V 3,0 90 12 / 6 18 / 2 60 / 82 Зал. доц. Пена Л.І.
15. Сучасна українська мова V 3,0 90 18 / 10 18 / 10 54 / 70 Екз. доц. Джочка І.Ф.
16. Сучасна українська мова 3,0 90 18 / 20 18 / 10 54 / 60 Екз. доц. Джочка І.Ф.
17. Курсова робота з методики викладання української мови 3,0 90 викладачі кафедри
18. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в середніх класах) 9,0 270 керівник
доц. Ґрещук В.В.
19. Історія української літературної мови VІІ 3,0 90 12 / 6 18 / 2 60 / 82 Екз. проф. Барчук В.М.
20. Сучасна українська мова VІІ 3,0 90 26 / 12 18 / 8 46 / 70 Зал. проф. Барчук В.М. / 
доц. Пітель В.І.
21. Стилістика і культура української мови VІІ 6,0 180 24 / 8 36 / 4 120 / 168 Екз. доц. Ґрещук В.В.
22. Дисципліни спеціалізації (Шкільне бібліотекознавство) VІІ 3,0 90 12 / – 18 / – 60 / 84 Зал. доц. Бігусяк М.В.
23. Сучасна українська мова VІІІ 3,0 90 24 / 14 18 / 8 48 / 68 Екз. проф. Барчук В.М. / 
доц. Пітель В.І
24. Дисципліни спеціалізації (Місцеві діалекти і літературна мова: методичні засади вивчення в школі) VІІІ 3,0 90 12 / – 18 / – 60 / 82 Зал. доц. Бігусяк М.В.
25. Атестація (Українська мова з методикою викладання; Захист бакалаврської роботи) VІІІ 1,5 45 голова ЕК
проф. Ґрещук В.В.екзаменатор
проф. Голянич М.І.екзаменатор
доц. Ґрещук В.В.
 

ОР Бакалавр
035 Філологія 035.01 Українська мова і література

1. Вступ до мовознавства І 6,0 180 24 / – 36 / – 120 / – Екз. проф. Ґрещук В.В.
доц. Пена Л.І.
2. Орфографічний практикум української мови І 3,0 90   30 / – 60 / – Зал. доц. Пітель В.М.
3. Сучасна українська мова ІІ 6,0 180 30 / – 36 / – 114 / – Екз. доц. Семенюк О.А.
4. Українська мова (за професійним спрямуванням) ІІІ 3,0 90 12 / – 18 / – 60 / – Зал. доц. Іванишин Н.Я.
5. Історична граматика української мови ІІІ 6,0 180 36 / – 24 / – 120 / – Екз. доц. Брус М.П.
6. Сучасна українська мова ІІІ 6,0 180 24 / – 36 / – 120 / – Екз. проф. Голянич М.І.
доц. Стефурак Р.І.
7. Сучасна українська мова ІV 6,0 180 30 / – 36 / – 114 / – Екз. проф. Голянич М.І.
доц. Стефурак Р.І.
8. Українська діалектологія ІV 3,0 90 12 / – 18 / – 60 / – Зал. доц. Бігусяк М.В.
9. Навчальна діалектологічна практика ІV 3,0 90 керівник
доц. Бігусяк М.В.
10. Методика викладання української мови V 3,0 90 12 / 10 18 / 6 60 / 164 Екз. доц. Ґрещук В.В.
11. Теоретичні питання дериватології V 3,0 90 12 / 6 18 / 2 60 / 82 Зал. доц. Пена Л.І.
12. Сучасна українська мова V 6,0 180 24 / 10 36 / 10 120 / 70 Екз. доц. Джочка І.Ф.
13. Сучасна українська мова 3,0 90 24 / 20 26 / 10 40 / 60 Екз. доц. Джочка І.Ф.
14. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в середніх класах) 9,0 270 керівник
доц. Ґрещук В.В.
15. Сучасна українська мова VIІ 3,0 90 16 / 12 18 / 8 56 / 70 Зал. проф. Барчук В.М./ 
доц. Пітель В.І.
16. Історія української літературної мови VIІ 3,0 90 22 / 6 18 / 2 50 / 82 Екз. проф. Барчук В.М.
17. Стилістика і культура української мови VIІ 6,0 180 24 / 8 36 / 4 120 / 168 Екз. доц. Ґрещук В.В.
18. Дисципліни спеціалізації (Основи ономастики / Діалектне слово у тексті та словнику) VIІ 6,0 180 24 / – 36 / – 120 / 84 Зал. доц. Ґрещук В.В. / 
доц. Бігусяк М.В.
19. Курсова робота із сучасної української мови VIІ 3,0 90 Екз. викладачі кафедри
20. Сучасна українська мова VIІІ 3,0 90 24 / 14 36/ 8 120 / 68 Екз. проф. Барчук В.М./ 
доц. Пітель В.І.
21. Дисципліни спеціалізації (Основи комунікативної лінгвістики) VІIІ 3,0 90 12 / –
12 / –
18 / –
18 / –
120 / –
60 / 78
Зал. проф. Голянич М.І.
проф. Барчук В.М.
22. Атестація (Українська мова з методикою викладання; Захист бакалаврської роботи) VIІІ 1,5 45 голова ЕК
проф. Ґрещук В.В.екзаменатор
проф. Голянич М.І.екзаменатор
доц. Ґрещук В.В.
ОР Магістр
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
1. Методика викладання української мови та української літератури в закладах освіти різних рівнів акредитації
І 3,0 90 24/ – 24 /- 42 /- Екз. доц. Ґрещук В.В.
2.
Методика викладання української мови та української літератури у ЗВО
І 3,0 90 24/ – 24/ – 42 /- Екз. доц. Ґрещук В.В.
3. Історія лінгвістики та теорія мови
І 6,0 180 24/ – 36 /- 120 / –
Екз. проф. Ґрещук В.В.
4.
Курсова робота з методики викладання української мови І
3,0 90         викладачі кафедри
5. Підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідна практика) І 3,0 90     Зал. викладачі кафедри
6. Сучасні інформаційні технології на уроках словесності
ІІ 3,0 90 – /- 30 / – 60 / – Зал. доц. Бабій І.О.
7. Типологія граматичних одиниць у науковій парадигмі та шкільному курсі української мови

Лінгвістичний аналіз тексту

Стилістичні засоби текстотворення

ІІ 3,0 90 20 / – 24 /- 46 / – Зал. проф. Барчук В.М.

 

проф. Голянич М.І.

 

доц. Стефурак Р.І.

8.
Граматичний мовний аналіз як метод навчання рідної мови

Риторика

Документознавство у сфері освіти

ІІ 3,0 90 12 / – 18 / – 60 / – Зал. доц. Джочка І.Ф.

проф. Мельник Я.Г.

доц. Іванишин Н.Я.

9.
Виробнича педагогічна практика в закладах освіти ІІ 6,0 180       викладачі кафедри
10. Підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідна практика) ІІ 3,0 90     Зал. викладачі кафедри
11. Теоретико-прагматичні аспекти етнолінгвістики
ІІІ 3,0 90 12 / – 18 / – 60 / – Екз. проф. Барчук В.М.
12. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині

Культура мови та етика комунікації в освітньому просторі

Українська лінгвокультурологія

ІІІ 3,0 90 12 / – 18 / – 60 / – Зал. проф. Ґрещук В.В.

 

доц. Ґрещук В.В.

 

доц. Ґрещук В.В.

13.
Виробнича педагогічна (асистентська) практика
ІІІ
6,0 180       викладачі кафедри
14. Підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідна практика) ІІІ 9,0 270     Зал. викладачі кафедри
15. Атестація (Захист магістерської роботи з мовознавчих дисциплін) ІІІ 3,0 90     екзаменатор
проф. Ґрещук В.В. 
ОР Магістр
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
1. Методика викладання української мови у ВНЗ І 3,0 90 12 / 8 18 / 4 60 / 78 Екз. доц. Ґрещук В.В.
2. Загальне мовознавство І 6,0 180 24 / 8 36 / 4 120 / 168 Екз. проф. Ґрещук В.В.

3. Лінгвістичний аналіз тексту І 3,0 90 12 / 6 18 / 2 60 / 82 Зал. проф. Голянич М.І.
4. Курсова робота з методики викладання української мови І 3,0 90 Екз. викладачі кафедри
5. Підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідна практика) І 3,0 90     Зал. викладачі кафедри
6. Історія українського мовознавства ІІ 3,0 90 12 / 6 18 / 4 60 / 80 Екз. проф. Барчук В.М.
7. Культура української мови ІІ 3,0 90 18 / – 12 / 4 60 / 82 Зал. проф. Кононенко В.І.
доц. Пітель В.І. / 
доц. Пітель В.М.
8. Підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідна практика) ІІ 3,0 90     Зал. викладачі кафедри
9. Виробнича практика за фахом (асистентська педагогічна, мовна) ІІ 6,0 180     керівник
проф. Голянич М.І. / 
проф. Барчук В.М.
10. Літературна мова Галичини кін. ХVІІІ – ХІХ ст. ІІІ 3,0 90 20 / 8 10 / 2 60 / 80 Екз. проф. Ґрещук В.В.
11. Словотвір і текст ІІІ 3,0 90 18 / 6 12 / 2 60 / 82 Зал. проф. Ґрещук В.В.
12. Підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідна практика) ІІІ 9,0 270     Зал. викладачі кафедри
13. Атестація (Захист магістерської роботи з мовознавчих дисциплін) ІІІ 3,0 90     екзаменатор
проф. Ґрещук В.В.