Наукова робота студентів

Студенти Факультету філології активно беруть участь у науковій роботі кафедри й репрезентують результати власних наукових пошуків.

На кафедрі функціонують дві проблемні групи студентів і три наукових гуртки:

Проблемні групи Науковий керівник
1. Діалектне слово у тексті та словнику (робоча програма) проф. Ґрещук В.В.

 

№. Наукові гуртки Науковий керівник
1. Сучасні граматичні студії проф. Барчук В.М.
2. Діалектні одиниці в структурі художнього тексту доц. Ґрещук В.В.
3. Актуальні проблеми сучасної морфології (план роботи) доц. Джочка І.Ф.
  Засідання гуртка «Актуальні проблеми сучасної морфології»
  Протокол № 1 від 24 вересня 2019 року ознайомитися
  Протокол № 2 від 21 жовтня 2019 року  ознайомитися
  Протокол № 3 від 12 листопада 2019 року  ознайомитися
  Протокол № 4 від 10 грудня 2019 року  ознайомитися
  Протокол № 5 від 11 лютого 2020 року  ознайомитися
4. Українська історична лексикологія і дериватологія доц. Брус М.П.

 


Звіт
про роботу секції філологічних наук (каф. укр. мови) звітної наукової конференції студентів Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника за 2022 рік

На секції працювало 4 підсекції

№ з/п Назва підсекції Кількість доповідачів
Заявлено повідомлень згідно з програмою Рекомендовано до відзначення
Грамота Друк тез
1 Підсекція лінгвопоетики та лінгвопрагматики укр. мови 3 3 1
2 Підсекція граматики укр. мови

 

5 5 3 1
3 Підсекція лексикології і словотвору укр. мови

 

21 17 5 3
4 Підсекція методики викладання укр. мови в закладах освіти 11 8 2 2
Всього: 40 33 10 7

Інформація
про відзначення студентів за підсумками звітної наукової конференції студентів університету за 2022 рік
секції філологічних наук

 1. Нагородити грамотами студентів за змістовний виступ на звітній конференції за 2022 рік:
 • Мотрук Тетяна – студ. 4 курсу факультету філології;
 • Попович Віталія – студ. 1 курсу ОР «магістр» факультету філології;
 • Бойчук Оксана – студ. 2 курсу факультету філології;
 • Мороз Марія – студ. 2 курсу факультету філології;
 • Шудрава Соломія – студ 4 курсу факультету філології;
 • Ідушкевич Діана – студ. 3 курсу факультету філології;
 • Гуменів Марія – студ. 1 курсу ОР «магістр» факультету філології;
 • Ошитко Ярина – студ. 4 курсу факультету філології;
 • Калин Таїсія – студ 4 курсу факультету філології;
 • Калин Вікторія – студ 4 курсу факультету філології.
 1. Рекомендувати до друку у збірнику наукових праць студентів університету «Еврика-ХХІV» тези повідомлень студентів:
 • Скрипник Тетяна – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Микицей Марія – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Рибчак Соломія – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Тимінська Василина – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Перевалова Ольга – студ. 4 курсу;
 • Сліпак Інна – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Сончак Ніна – студ. 1 курсу ОР «магістр».