Наукова робота здобувачів освіти

Студенти Факультету філології активно беруть участь у науковій роботі кафедри й репрезентують результати власних наукових пошуків.

На кафедрі функціонують дві проблемні групи студентів і три наукових гуртки:

Проблемні групи Науковий керівник
1. Діалектне слово у тексті та словнику (робоча програма) проф. Ґрещук В.В.

 

№. Наукові гуртки Науковий керівник
1. Сучасні граматичні студії проф. Барчук В.М.
2. Діалектні одиниці в структурі художнього тексту доц. Ґрещук В.В.
3. Актуальні проблеми сучасної морфології (план роботи) доц. Джочка І.Ф.
  Засідання гуртка «Актуальні проблеми сучасної морфології»
  Протокол № 1 від 24 вересня 2019 року ознайомитися
  Протокол № 2 від 21 жовтня 2019 року  ознайомитися
  Протокол № 3 від 12 листопада 2019 року  ознайомитися
  Протокол № 4 від 10 грудня 2019 року  ознайомитися
  Протокол № 5 від 11 лютого 2020 року  ознайомитися
4. Українська історична лексикологія і дериватологія доц. Брус М.П.

 


Звітна наукова конференція Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника за 2023 рік

 1. Наказ про проведення звітних наукових конференцій викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2023 року
 2. Програма звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів за 2023 рік 
 3. Програма звітної наукової конференції студентів за 2023 рік

 

Звіт
про роботу секції філологічних наук (каф. укр. мови) звітної наукової конференції студентів Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника за 2023 рік

На секції працювало 5 підсекції

№ з/п Назва підсекції Кількість доповідачів
Заявлено повідомлень згідно з програмою Рекомендовано до відзначення
Грамота Друк тез
1 Підсекція лінгвопоетики та лінгвопрагматики укр. мови 8 8 1 3
2 Підсекція граматики укр. мови

 

4 3 3
3 Підсекція лексикології і словотвору укр. мови

 

8 8 1 2
4 Підсекція методики викладання укр. мови в закладах освіти 9 8 3 3
5 Підсекція діалектології та історії української мови 8 8 2 2
Всього: 37 35 7 13

Інформація
про відзначення студентів за підсумками звітної наукової конференції студентів університету за 2023 рік
секції філологічних наук

1. Нагородити грамотами студентів за змістовний виступ на звітній конференції за 2023 рік:

 • Шудрава Соломія – студ. 1 курсу ОР «Магістр» Факультету філології;
 • Бойчук Оксана – студ. 3 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Слободян Тетяна – студ. 3 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Ярема Мар’яна – студ. 3 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Берчак Юліана – студ. 1 курсу ОР «Магістр» Факультету філології;
 • Василишин Лілія – студ. 1 курсу ОР «Магістр» Факультету філології;
 • Ваків Людмила – студ. 4 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології.

2. Рекомендувати до друку у збірнику наукових праць студентів університету «Еврика-ХХІV» тези повідомлень студентів:

 • Мельник Ірина – студ. 4 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Дуда Діана – студ. 4 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Перевалова Ольга – студ. 1 курсу ОР «Магістр» Факультету філології;
 • Гутник Світлана – студ. 4 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Мороз Марія – студ. 3 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Калин Таїсія – студ. 1 курсу ОР «Магістр» Факультету філології;
 • Городецький Ігор – студ. 4 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Ваків Людмила – студ. 4 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Костів Сніжана – студ. 1 курсу ОР «Магістр» Факультету філології;
 • Стефаник Юліана – студ. 4 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Калин Вікторія – студ. 1 курсу ОР «Магістр» Факультету філології;
 • Букіна Анна – студ. 4 курсу ОР «Бакалавр» Факультету філології;
 • Майструк Тетяна – студ. 1 курсу ОР «Магістр» Факультету філології.

Звіт
про роботу секції філологічних наук (каф. укр. мови) звітної наукової конференції студентів Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника за 2022 рік

На секції працювало 4 підсекції

№ з/п Назва підсекції Кількість доповідачів
Заявлено повідомлень згідно з програмою Рекомендовано до відзначення
Грамота Друк тез
1 Підсекція лінгвопоетики та лінгвопрагматики укр. мови 3 3 1
2 Підсекція граматики укр. мови

 

5 5 3 1
3 Підсекція лексикології і словотвору укр. мови

 

21 17 5 3
4 Підсекція методики викладання укр. мови в закладах освіти 11 8 2 2
Всього: 40 33 10 7

Інформація
про відзначення студентів за підсумками звітної наукової конференції студентів університету за 2022 рік
секції філологічних наук

 1. Нагородити грамотами студентів за змістовний виступ на звітній конференції за 2022 рік:
 • Мотрук Тетяна – студ. 4 курсу факультету філології;
 • Попович Віталія – студ. 1 курсу ОР «магістр» факультету філології;
 • Бойчук Оксана – студ. 2 курсу факультету філології;
 • Мороз Марія – студ. 2 курсу факультету філології;
 • Шудрава Соломія – студ 4 курсу факультету філології;
 • Ідушкевич Діана – студ. 3 курсу факультету філології;
 • Гуменів Марія – студ. 1 курсу ОР «магістр» факультету філології;
 • Ошитко Ярина – студ. 4 курсу факультету філології;
 • Калин Таїсія – студ 4 курсу факультету філології;
 • Калин Вікторія – студ 4 курсу факультету філології.
 1. Рекомендувати до друку у збірнику наукових праць студентів університету «Еврика-ХХІV» тези повідомлень студентів:
 • Скрипник Тетяна – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Микицей Марія – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Рибчак Соломія – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Тимінська Василина – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Перевалова Ольга – студ. 4 курсу;
 • Сліпак Інна – студ. 1 курсу ОР «магістр»;
 • Сончак Ніна – студ. 1 курсу ОР «магістр».