Думчак Іван Михайлович

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID0000-0003-0676-8742

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (основне місце роботи).

1995 року закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, здобувши кваліфікацію вчителя  української мови та літератури. 1995-1998 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 1998 року захистив кандидатську дисертацію “Універбація в українській мові” (10.02.01 – українська мова). З 1 жовтня 1998 року викладає на кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.  

Наукові зацікавлення – словотвір, правопис.

 1. Думчак І.М. Лінгвокультурологічні аспекти концепту “ватра” в гуцульському говорі. Закарпатські філологічні студії. 2023. Випуск 27. Том 2. С.18-23. 
  http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/27/part_2/3.pdf  

 2. Думчак І.М. Структурно-словотвірні особливості катойконімів Івано-Франківської області. Закарпатські філологічні студії. Випуск 24. Том 1. 2022. С.32-36.
 3. Думчак І.М. Жаргонізми в ролі засобів інтимізації в публіцистичних текстах (на матеріалі друкованих ЗМІ 2016-2018 рр.) // Слово. 2019. №2(54). С.349-355.
 4. Думчак І.М. Нашого цвіту по всьому світу. Історія однієї сім’ї  (Рец. на: Гованська-Рейлі Д. Розкидані долі. Насильницьке переселення українців Польщі після Другої світової війни; пер. з англ. / Діана Гованська-Рейлі. Івано-Франківськ: “Лілея-НВ”, 2016. 191 с.) // Етнос і культура. Івано-Франківськ, 2017-2018. №14-15. С. 138-139.
 5. Думчак І.М. Універбація як засіб творення лексичних інновацій (на матеріалі словників А. Нелюби «Лексико-словотвірні інновації») // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – 2016. – С. 77-84.
 6. Думчак І.М. Суфіксальна універбація в гуцульському говорі // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово.– 2014.– №2(26).– С. 17-22. 
 7. Явище антонімії в українських пареміях. Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах.– Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014.– Вип. ІІІ.– С. 392-397.
 8. Словник «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові» (пробний зошит). Словникові статті: вагаш, ватаг, ватра, верета, вереня, веретінник, верітка, воріточка, верітчина // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ.– Івано-Франківськ, 2012.– С. 150-155.
 9. Думчак І.М. Концепт «ватра» в гуцульському діалекті(на матеріалі роману П. Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік») / Іван Думчак, Мар’яна Панчишин // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ.–Івано-Франківськ, 2012.– С. 302-308.
 10.  Думчак І.М. Суфіксальна універбація в текстах сучасної періодики // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць / Донецький національний ун-т; наук. ред. А.П. Загнітко.– Донецьк: ДонНУ, 2011.– Вип. 23.– С. 28–31.
 11. Думчак І.М. Правописна традиція Галичини кінця ХІХ–поч. ХХ ст. // Семантика мови і тексту: Матеріали Х Міжнародної конференції.– Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2009.– С. 89–90.
 12.  Думчак І.М. Деякі особливості транслітерації іншомовних антропонімів українською графікою // Українознавчі студії.– 2007–2008.– №8–9.– С.70–75.
 13. Думчак І.М. Номінативні засоби молодіжного мовлення // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія.– Вип. ХІ–ХІІ.– Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнер¬ський відділ ЦІТ, 2006. – С. 151–157.
 14. Думчак І.М. Особливості функціонування універбів // Семантика мови і тексту. Збірник статей ІХ Міжнародної конференції.– Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнер¬ський відділ ЦІТ, 2006.– С.65–68.
 15. Абревіація як явище вторинної номінації // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІІІ Міжнародної конференції.– Івано-Франківськ: Плай, 2003.– С.153-156.
 16. Динамічний аспект універбаційних процесів // Актуальні проблеми українського словотвору.– Івано-Фрауківськ: Плай, 2002.– С. 172–177.
 17. Нульсуфіксальна універбація // Вісник Прикарпатського університету. Філологія.– Вип. V.– Івано-Франківськ: Плай, 2000.– С. 165–170.
 18. Лексико-семантичні, словотвірні та функціональні особливості слів-універбів з суфіксом –к (а) у сучасній українській мові // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІ Міжнародної конференції.– Івано-Франківськ: Плай, 2000.– С.179-184.
 19. Думчак І.М. Вдосконалення мовних навичок на заняттях з ділового українського мовлення // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти.– Івано-Франківськ: Плай, 2000.– С.121-124.
 20. Думчак І.М. Мовноекономний аспект універбаційних процесів // Апелятиви і ономастика (проблеми словотвірної дериватології).– Дніпропетровськ: ДДУ,1999.– С.86–89.
 21. Еліптична субстантивація // Обрії. – 1998. – № 2. – С.42-46.
 22. Думчак І.М. Універбаційний аспект складних слів і абревіатур у сучасній українській мові // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Вип.4. Мовленнєва культура. – Львів, 1998. – С.205-214.
 23. Думчак І.М. Універбація в лемківському говорі // Український діалектологічний збірник. Книга 4. – К.: Довіра, 1998. – С.101-105.
 24. Думчак І.М. Словотвірні засоби суфіксальної універбації в розмовному мовленні // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип.2. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С.156-163.
 25. Думчак І.М. Екстра лінгвальні та внутрішньо мовні причини універбації //Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту». – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – С.68-69.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: ivan.dumchak@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua