Історія кафедри

Положення про кафедру української мови

Стратегія розвитку кафедри української мови на 2020-2025 рр.

Історія кафедри української мови нерозривно пов’язана з історією зростання нашого навчального закладу, адже Станіславський учительський інститут розпочинався трьома факультетами – історичним, фізико-математичним та мовно-літературним з двома відділеннями – української та російської мови і літератури.

Тому доречно буде згадати найосновніші віхи розвитку університету, факультету та кафедри:

 • 1 березня 1940 р. за рішенням уряду УРСР в Івано-Франківську (тоді Станіславі) було відкрито учительський інститут з дворічним терміном навчання.
 • 4 серпня 1950 р. Станіславський учительський інститут було реорганізовано в педагогічний з чотирирічним навчанням.
 • У 1962 р. у зв’язку з перейменуванням м. Станіслава на Івано-Франківськ змінив свою назву й інститут – Івано-Франківський державний педагогічний інститут.
 • 5 січня 1971 р. Івано-Франківському державному педагогічному інституту присвоєно ім’я Василя Стефаника.
 • 24 серпня 1992 р. інститут було реорганізовано у Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника з 5-річним навчанням.
 • З 2004 р. Прикарпатський університет став національним.

Факультет теж міняв свій статус:

 • 1940-1941 та 1944-1951 рр. він мав назву мовно-літературний,
 • 1951-1969 рр. – історико-філологічний,
 • 1969-2004 рр. – філологічний,
 • 2004-2016 рр. – Інститут філології,
 • з вересня 2016 р. – Факультет філології.

Доля кафедри впродовж 70-ти років складалася по-різному:

 • 1940-1941 рр. – спільна кафедра української мови та літератури на мовно-літературному факультеті, – завкафедри Донченко М.Т.
 • 1944-1946 рр.  кафедра мови (української і російської), – завкафедри Лисенко Н.Ю.
 • 1946-1950 рр. – кафедра української мови та літератури, – завкафедри Донченко М.Т.
 • 1950-1951 рр.  кафедра мовознавства (української, російської та іноземної мов), – завкафедри Кобилянський Б.В.
 • У 1951-1952 рр. – кафедра мови (української та російської), – в.о. завкафедри Верещака В.І., Пустинников Г.О., Шляхов О.М.
 • 1952-1955 рр. – кафедра української мови, – завкафедри Кващук А.Г.
 • 1955-1960 рр. – спільна кафедра української мови та літератури, – завкафедри Гуцало С.С.
 • 1960-1968 рр. – кафедра української мови та літератури, – завкафедри Нісонський П.Г.
 • 1968-1974 рр. – кафедра української мови, – завкафедри Батюк Л.І.
 • 1974-1983 рр. – кафедра української мови, – завкафедри Ковалик І.І.
 • 1983-1992 рр. – кафедра української мови, – завкафедри Лесюк М.П.
 • 1992-2023 рр. – кафедра української мови, – завкафедри Ґрещук В.В.
 • З 2023 р. –  кафедра української мови, – завкафедри Брус М.П.

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Нині на кафедрі працюють три професори, доктори філологічних наук (В.В. Ґрещук, М.І. Голянич, В.М. Барчук), доктор філологічних наук, доцент Брус М.П. та 11 доцентів, кандидатів філологічних наук (І.О. Бабій, М.В. Бігусяк, В.В. Ґрещук, І.Ф. Джочка, І.М. Думчак, Н.Я. Іванишин, Л.І. Пена, В.І. Пітель, В.М. Пітель, О.А. Семенюк, Р.І. Стефурак, О.Д. Ципердюк).

Поява плеяди творчих особистостей зумовлює розмаїття напрямків наукових досліджень. Насамперед це проблеми українського словотвору, дослідження мовних проблем художнього тексту, актуальні проблеми синтаксису, української діалектології, передусім гуцульської, ономастики тощо.