Тематика курсових і дипломних робіт

<strong>Курсові роботи</strong><strong>Бакалаврські роботи</strong><strong>Магістерські роботи</strong>

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2022-2023 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання     денна (VII сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Байдюк Наталія Василівна Власне українська лексика у творчості Людмили Старицької-Черняхівської к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
2 Бойко Оксана Віталіївна Мікротопонімія села Ганнусівки Тисменицького району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
3 Бойчук Ольга Петрівна Мікротопонімія села Сілець Івано-Франківського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
4 Булавинець Богдана Богданівна Лексичні засоби вираження контрасту в поетичному тексті Сергія Жадана к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
5 Вельган Софія Ігорівна Колористичні аспекти у романі Валерія Шевчука «Дім на горі» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
6 Войтюк Зоряна Василівна Конотовані одиниці в тексті роману М.Вайно «Редакторка» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
7 Козак Діана Миколаївна Стилістичні фігури в поезії Ліни Костенко к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
8 Майструк Тетяна Богданівна Весільна лексика села Шевченкове Галицького району Івано-Франківської області д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
9 Мельниченко Ірина Святославівна Ключові слова у мовній картині світу Оксани Забужко к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
10 Павликівська Марія Володимирівна Іменні односкладні речення: типологія і структура (на матеріалі поезій Ліни Костенко) д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
11 Романів Ірина Ігорівна Стилістичні функції займенників у художньому тексті Івана Франка к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
12 Сусловська Тетяна Ярославівна Значення та роль дієприслівника у простому реченні на  матеріалі «Палімпсестів» Василя Стуса д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
13 Шамлій Оксана Богданівна Граматичні функції займенника у словосполученні (на матеріалі повісті Степана Процюка «Вітроломи») д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
14 Янишівська Марія Вікторівна Порівняльні конструкції у творах Марії Ткачівської к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2021-2022 н. р.

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання    денна (ІV сем.)
Група                        
УМЛс/о-21

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Боровська Христина Василівна Структурно-семантична характеристика діалектизмів у художньому творі «Тіні забутих предків» к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
2 Вінтоняк Ольга Степанівна Фемінітиви із суфіксами -ес(а), -ис(а) в правописній системі української літературної мови ХХІ ст. д.ф.н., доц.
Брус М.П.
3 Влашин Марія-Анастасія Іванівна Авторська символіка в поетичній мові Лесі Українки (на матеріалі драми-феєрії «Лісова пісня») д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
4 Гарасим`юк Мар`яна Михайлівна Фемінітиви із суфіксом -ин-я в правописній системі української літературної мови ХХ ст. д.ф.н., доц.
Брус М.П.
5 Дзеса Світлана Романівна Конотативна лексика в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія» к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
6 Дмитрук Аліна Ігорівна Конотативна та емоційно-експресивна лексика в творі Марії Ткачівської «Голос перепілки» к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
7 Квасниця Вікторія Володимирівна Словосполучення із атрибутивною семантикою в українській мові (на матеріалі історичного роману Василя Шкляра «Характерник») д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
8 Кирничук Вікторія Михайлівна Іншомовні запозичення у пресі Прикарпаття к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
9 Копильців Анастасія Ігорівна Лексико-семантична група прикметників із загальним значенням «узагальнена негативна оцінка» к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
10 Кос Діана Володимирівна Фразеологізми на позначення позитивних та негативних рис людини у творі «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
11 Леочко Віта Василівна Семантико-стилістичні особливості експресивів у художньому тексті (на матеріалі роману «Солодка Даруся» Марії Матіос) к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
12 Маджарин Іванна Іванівна Англіцизми у творі Ю. Андруховича «Лексикон інтимних міст» к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
13 Назарова Адріана Андріївна Фразеологізми у романі Марії Матіос «Солодка Даруся» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
14 Олексів Світлана Василівна Функційне навантаження звертань у художньому тексті Володимира Лиса к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
15 Ошколуп Христина Василівна Діалектизми в текстах поетів Прикарпаття к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
16 Поціхович Наталія Василівна Емоціно-експресивна лексика у романі Володимира Лиса «Століття Якова» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
17 Стефаник Юліана Орестівна Кольористична лексика у поетичних текстах Миколи Вінграновського д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
18 Федорняк Марія Василівна Лексичні засоби вираження контрасту в поетичних текстах Олександра Олеся д.ф.н., проф.
Голянич М.І.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання    денна (ІV сем.)
Група                         УМЛс/о-22

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Андрич Марія Юріївна Функційно-семантичні особливості воєнної лексики в інтернет-виданнях Прикарпаття к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
2 Войтович Діана Михайлівна Семантико-стилістичні особливості експресивів у художньому тексті(на матеріалі роману М.Дочинця «Лис») к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
3 Гловлюк Тетяна Миколаївна Пейоративна лексика в збірці В. Яворівського «Вовча ферма»: семантика та функційні особливості к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
4 Гутник Світлана Василівна Текстуальні антоніми у художньому тексті Елізабет Гілберт «Їсти Молитися Кохати» к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
5 Данилюк Юлія Володимирівна Термін у художньому тексті Степана Процюка (на матеріалі романів «Інфекція» і «Травам не можна помирати») к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
6 Дуда Діана Дмитрівна Структурні та функціональні особливості компаративних конструкцій у художньому тексті Дари Корній к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
7 Ідушкевич Діана Романівна Топонімікон села Верхній Струтинь Рожнятівського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
8 Кравець Юлія Василівна Семантико-стилістичні і граматичні особливості порівнянь у художньому тексті Марії Ткачівської к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
9 Кузів Віра Володимирівна Семантика суспільно-політичної лексики в творі Романа Іваничука «Орда» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
10 Лагойда Юлія Тарасівна Структурно-стилістичні особливості жаргонізмів у художньому тексті» (на матеріалі роману М. Дочинця «Лис») к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
11 Максимів Андрій Петрович Семантико-стилістичні особливості експресивів у художньому тексті (на мат. роману Ю. Винничука «Танґо Смерті») к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
12 Мартинюк Анастасія Тарасівна Діалектизми у художньому творі Володимира Лиса «Століття Якова» к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
13 Мельник Ірина Мирославівна Концепт «любов» у поетичному тексті Ольги Слоньовської на матеріалі збірки «Зимове яблуко» к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
14 Павлюк Діана Андріївна Функціональне навантаження синонімічних рядів у художньому тексті Світлани Талан «Матусин оберіг» к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
15 Пуляк Іванна Володимирівна Семантика і структура порівняльних конструкцій у художньому тексті Галини Пагутяк к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
16 Рубанець Тетяна Лінгвалізація образу жінки в діловій писемності Волині і Наддніпрянщини ХVІІ ст. (на матеріалі памятки української мови «Ділова мова Волині і Наддніпрянщини ХVІІ ст.») д.ф.н., доц.
Брус М.П.
17 Цибульська Вікторія Ігорівна Концепт кохання в творі «Корабель наречених» Джоджо Мойєс к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
18 Черниш Марія Василівна Засоби вираження емоційності в збірці Т. Прохаська «Так, але…» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання    заочна (ІV сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Волошин Юлія-Марія Петрівна Типологічні різновиди відмінкового прилягання (на матеріалі твору «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського) д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
2 Герба Богдана Володимирівна Формальні та функціонально-семантичні особливості номінатива та вокатива в українській мові (на матеріалі поеми «Наймичка» Тараса Шевченка) д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
3 Загурська Віра Станіславівна Формування давньоукраїнської літературної мови на традиціях кирило-мефодіївської писемної школи д.ф.н., доц.
Брус М.П.
4 Іванчук Оксана Василівна Семантика та функції дієприслівника в українській мові (на матеріалі роману Ю. Андруховича «Рекреації») д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
5 Кострубова Оксана Сергіївна Компаративні конструкції в художньому тексті В. Лиса (на матеріалі роману «Країна гіркої ніжності») к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
6 Максимів Яна Василівна Семантико-структурні параметри порівнянь у романі Василя Шкляра «Троща» к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
7 Мельник Вікторія Василівна Лексико-семантичні параметри іншомовної лексики в художньому тексті в художньому тексті Ю. Іздрика к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
8 Овчарик Ольга Іванівна Мовна ситуація в студентському середовищі (на прикладі Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника) к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
9 Ризнер Ірина Василівна Особливості передачі емоційного мовлення в романі Софії Андрухович «Амадока» к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
10 Сарахман Мальвіна Василівна Фразеологізми із компонентом флороназви в сучасній українській мові к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
11 Семенців Яна Василівна Порушення мовних норм у програмі телебачення к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
12 Сидорчук Марія Юріївна Особливості відтворення мовленнєвої ситуації в романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
13 Шмадило Інна Степанівна Архаїчна лексика у романі Ярослави Дегтяренко «Між двох орлів» к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
14 Щиголь Надія Іванівна Англіцизми у сучасній українській мові (пресі) к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
15 Юраш Тетяна Василівна Структурно-семантичні особливості назв осіб у романі Марії Ткачівської «Княгиня Острозька» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.

 

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання     денна (VII сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Баняс Стефанія Володимирівна Реалізація етноконцептів у художньому тексті Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки» к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
2 Бойко Валентина Василівна Емоційне мовлення в повісті Юрія Винничука «Нічний репортер» к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
3 Будзяк Ірина Миколаївна Семантико-прагматичні властивості часток у романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі» к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
4 Ворох Вікторія Ігорівна Інтернет-дискурс: лінгвістичний аспект к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
5 Гамуляк Марія Іванівна Генітивна метафора: лінгвістичний аспект к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
6 Долинська Вікторія Ігорівна Функційне навантаження експресивів у художньому тексті (на матеріалі есеїстики Т. Прохаська «Так, але…») к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
7 Куфлюк Анастасія Юріївна Функційно-семантична характеристика часток у романі Марії Ткачівської «Я і мій Дон Жуан» к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
8 Логаза Іванна Василівна Семантика і прагматика обмежувально-видільних часток у малій прозі Оксани Забужко. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
9 Павлюк Вікторія Василівна Назви істот в українських народних прислів’ях і приказках к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
10 Ромашко Діана Віталіївна Реалізація інтертекстуальності в романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
11 Руда Златослава Володимирівна Конотативна лексика в романі Ольги Слоньовської «Чупакабра, або Слухайся Єви, Адаме» к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
12 Семаньків Марта Володимирівна Фразеологізми у романі Панаса Мирного «Повія»: семантичний і структурний аспекти к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
13 Сидор Анна Василівна Стилістичні особливості емоційно-експресивної лексики художнього тексту (на матеріалі роману М. Хвильового «Вальдшнепи») к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
14 Скидан Христина Володимирівна Неологізми в художньому тексті Оксани Забужко к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
15 Сліпак Інна Олегівна Топонімікон села Якубів Коломийського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
16 Соляник Наталія Михайлівна Ідіостиль Андрія Кокотюхи: лексико-семантичний аспект к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
17 Українець Ганна Дмитрівна Специфіка використання мовних засобів у формуванні жанрової своєрідності детективного роману: лексико-семантичний аспект (на матеріалі роману Ірен Роздобудько «Пастка для жар-птиці» к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
18 Штогрин Ольга Віталіївна Комунікативні функції часток у романі Дари Корній «Крила кольору хмар» к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
19 Шумська Роксолана Миколаївна Застаріла лексика в романі П. Куліша «Чорна рада» к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
20 Яциняк Діана Атварсівна Запозичена лексика в романі Степана Процюка «Пальці поміж піском» к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
21 Яцишин Лілія Романівна Лексико-семантичні категорії: лінгвістичний аспект к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.

 

Тематика курсових робіт
з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
2021-2022 н. р.

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання    денна (VІ сем.)
Група                         УМЛс/о-31

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Галяс Юлія Богданівна Методика роботи з різними видами словників на уроках української мови к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
2 Калин Вікторія Михайлівна Інтегровані уроки української мови в навчальній діяльності учнів к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
3 Калин Таїсія Михайлівна Інноваційні методи на уроках української мови під час вивчення іменних частин мови к.ф.н., доц.
Пена Л. І.
4 Косів Віталія Віталіївна Інноваційні методи на уроках української мови під час вивчення дієслова к.ф.н., доц.
Пена Л. І.
5 Магей Вероніка Миколаївна Методика викладання стилістично маркованої лексики в ЗОШ к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
6 Мельник Анна Ігорівна Види орфографічних вправ та їх значення у формуванні навичок школярів к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
7 Ошитко Ярина Василівна Форми і методи вивчення діалектного мовлення в середній школі (на матеріалі говірки села Чагрів Рогатинського району Івано-Франківської області) к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
8 Підгурська Юлія Василівна Методика викладання односкладних речень в середній школі к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
9 Починок Зоряна Вікторівна Методика роботи над лексичними помилками у мовленні старшокласників к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання    денна (VІ сем.)
Група                         УМЛс/о-32

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Василишин Лілія Михайлівна Вивчення фразеологізмів на уроках української мови у 5 класі НУШ к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
2 Гореєва Юлія Петрівна Методика вивчення займенників у школі к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
3 Запоточний Назар Романович Проєктна діяльність на уроках української мови в п’ятому класі к.ф.н., доц.
Пославська Н.М.
4 Колодій Діана Василівна Розвиток зв’язного мовлення на уроках української мови в 9 класі ЗОШ к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
5 Корпан Христина Миколаївна Вивчення публіцистичного стилю як засобу розвитку зв’язного мовлення учнів д.ф.н., доц.
Брус М.П.
6 Костів Іванна Степанівна Проєктна діяльність на уроках української мови в шостому класі к.ф.н., доц.
Пославська Н.М.
7 Перевалова Ольга Андріївна Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку учнів комунікативних і мовних умінь к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
8 Шафар Даніела Іванівна Вивчення акцентуації на уроках української мови в школі д.ф.н., доц.
Брус М.П..
9 Шудрава Соломія Степанівна Квест як одна із інноваційних форм проведення уроків української мови к.ф.н., доц.
Пітель В.М.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання    заочна (VІ сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Гамор Ганна Дмитрівна Методика вивчення пасивної лексики на уроках української мови к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
2 Голубчак Вікторія Тарасівна Самостійна робота учнів на уроках української мови в сьомому класі к.ф.н., доц.
Пославська Н.М.
3 Гуцман Наталія Іванівна Патріотичне виховання на уроках української мови в середній школі к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
4 Люльчак Мар`яна Романівна Функціональне навантаження діалектизмів у художньому тексті Івана Нечуя-Левицького к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
5 Човган Наталія Степанівна Використання дидактичних ігор на уроках української мови в п’ятому класі к.ф.н., доц.
Пославська Н.М.
6 Яремко Соломія Андріївна Нестандартні уроки з української мови в шостому класі к.ф.н., доц.
Пославська Н.М.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна (І сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Кіш Евеліна Юріївна Методика вивчення морально-етичних концептів на факультативі з української мови (на матеріалі українських народних казок) д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
2 Коцюбка Христина Григорівна Методика вивчення стилістично маркованої лексики на уроках української мови к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
3 Мельник Юлія Василівна Методика вивчення діалектизмів на уроках української мови д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
4 Проців Марія Іванівна Пізнавальні завдання на уроках української мови під час вивчення теми «Іменник» у 6 класі к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
5 Сенів Валентина Степанівна Інноваційні методи на уроках української мови під час вивчення розділу «Фразеологія» к.ф.н., доц.
Пена Л. І.

 

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна (І сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Бунікевич Ольга Іванівна Вивчення стилістичних засобів лексики української мови за програмою загальноосвітньої школи д.ф.н., доц.
Брус М.П.
2 Зорій Вікторія Ігорівна Словникова робота на уроках української мови у 6-7 класі НУШ к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
3 Торак Вікторія Юріївна Система завдань і вправ під час вивчення теми «Порівняльний зворот» у шкільному курсі української мови к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.

 

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    заочна (І сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Антоняк Віталія Володимирівна Методика вивчення тропів на уроках української мови к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
2 Бирчак Вікторія Василівна Словникова робота на уроках української мови у 5 класі НУШ к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
3 Василюк Марія Романівна Методика навчання написання есе в середній школі к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
4 Левкун Тетяна Василівна Проектна діяльність учнів на уроках української мови к.ф.н., доц.
Пославська Н.М.
5 Марковецька Людмила Вікторівна Вивчення орфоепічних норм на практичних заняттях з української мови за професійним спрямуванням к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
6 Медик Іванна Михайлівна Методика вивчення синтаксису на уроках української мови к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
7 Непийвода Михайло Михайлович Методика підготовки студентів до проходження діалектологічної практики у закладах вищої освіти д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
8 Поп’юк Марина Петрівна Вивчення стилістичних функцій діалектизмів у програмі загальноосвітньої школи д.ф.н., доц.
Брус М.П.
9 Слободян Тетяна Степанівна Методика вивчення діалектів на заняттях із лінгвістичних дисциплін у закладах вищої освіти к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
10 Філіпович Мар’яна Василівна Методика вивчення дієслівної семантики інтервальних форм та засобів їх вираження на уроках української мови д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
11 Шаган Юлія Михайлівна Нестандартні уроки української мови під час вивчення фразеології к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.

 

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2020-2021 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Бакалавр
Форма навчання     денна (VII сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Абрам Любов Валеріївна Форми представлення автора листа в українській традиції (на матеріалі епістолярію 18 ст.). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
2 Андріїв Юлія Олегівна Оказіоналізми в художньому мовленні українських письменників американської діаспори. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
3 Гаврилів Олена Михайлівна Запозичена лексика в тексті сучасного українського біографічного роману. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
4 Гаранько Софія Василівна Тропеїчний вимір ідіостилю Анатолія Мойсієнка. д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
5 Гашинська Юлія Ігорівна Типологічні різновиди відмінкового прилягання (на матеріалі прози). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
6 Глинчак Валентина Василівна Мікротопонімія с. Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
7 Гуменюк Аліна Анатоліївна Діалектні фраземи в романі Дмитра Кешелі «Родаки». к.ф.н., доц.
Пена Л. І.
8 Зорій Вікторія Ігорівна Лексико-тематичні лінії художнього тексту: лінгвістичний аспект. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
9 Кіш Евеліна Юріївна Опозиційні концепти правда / кривда в українських народних казках. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
10 Комарщук Юліана Вікторівна Семантико-граматичні параметри дієслів мовлення (на матеріалі роману Василя Шкляра «Залишинець. Чорний ворон»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
11 Котляр Емілія Василівна Функціональна семантика множинних антропонімів у публіцистичному тексті. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
12 Коцюбка Христина Григорівна Історизми в романі Д. Міщенка «Синьоока Тивер». д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
13 Кучма Тетяна Ігорівна Семантика і структура фразеологізмів на позначення кількості та інтенсивності в українській мові. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
14 Легенович Христина Тадеївна Адвербіальний простір поетичного мовлення Ольги Слоньовської. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
15 Максимів Вероніка Володимирівна Історизми в романі Василя Шкляра «Характерник». к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
16 Мельник Юлія Василівна Оніми у говірці села Заріччя Надвірнянського району. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
17 Моргун Аліна Миколаївна Діалектизми в поетичних текстах Тараса Мельничука. д.ф.н., проф.
Ґрещук В. В.
18 Мотика Анна Василівна Тюркізми в мові творів Т.Шевченка. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
19 Олійник Катерина Ростиславівна Контраст у романі Марії Вайно «Нотатки її життя, або кохання в запропонованих обставинах». д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
20 Паньківська Люба Ігорівна Гуцульські етикетні формули в романі Гната Хоткевича «Довбуш». к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
21 Петрів Ольга Михайлівна Конотативно марковані лексеми в художньому тексті Марії Матіос «Букова земля». к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
22 Рудобашта Надія Богданівна Фразеологізми в детективних романах Андрія Кокотюхи. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
23 Сенів Валентина Степанівна Фразеологізми в романі Марії Ткачівської «Тримайся за повітря». к.ф.н., доц.
Пена Л. І.
24 Тисяк Діана Василівна Фразеологічні одиниці в художньому тексті Марії Матіос. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
25 Торак Вікторія Юріївна Функціонально-семантичні і структурні параметри порівняльних конструкцій (на матеріалі поетичного тексту збірки Богдана Томенчука «Переступний день»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
26 Федірків Наталія Миколаївна Мовні засоби вираження голосу персонажів у романі Марії Матіос «Солодка Даруся». д.ф.н., проф.
Голянич М. І.

 

Спеціальність        035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                              Бакалавр
Форма навчання    заочна (VII сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Генсіровська Вікторія Юріївна Слогани в рекламному тексті. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
2 Глушкевич Юлія Миколаївна Семантико-граматичні особливості загальних назв осіб в романі Ю. Андруховича «Перверзія». к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
3 Зубач Наталія Володимирівна Типологія односкладних речень в епістолярії В. Стуса. к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
4 Івасюк Мар’яна Іванівна Конотативи в художньому тексті О. Олеся. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
5 Кіт Діана Андріївна Ключові слова у мовній картині світу Ліни Костенко. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
6 Медик Іванна Михайлівна Мовностилістичні характеристики неповних речень в романі В. Шкляра «Чорний ворон». к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
7 Понайда Діана Петрівна Слово-образ «вітер» в поетичних збірках Ліни Костенко. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
8 Пукас Олена-Ярина Олегівна Перифрази в авторській мовній картині світу. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
9 Силадій Катерина Віталіївна Функційне навантаження іншомовної лексики в романі А. Кокотюхи «Таємне джерело». к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
10 Троян Вікторія Іванівна Мовностилістичні особливості  фразеологізмів у творі Л. Костенко «Маруся Чурай». к.ф.н., доц.
Пітель В. І.
11 Штибель Христина Михайлівна Синтаксична організація історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут». к.ф.н., доц.
Бабій І. О.

 

Тематика курсових робіт
з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
2020-2021 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна (І сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Фуштей Ангеліна Володимирівна Система завдань і вправ під час вивчення теми “Перехідні явища у системі незмінних частин мови” у шкільному курсі. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
2 Шкорута Ганна Любомирівна Умови ефективності різних видів лінгвістичного аналізу на заняттях з української мови у закладах освіти. д.ф.н., проф.
Ґрещук В. В.

 

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    заочна (І сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Базюк Катерина Володимирівна Інноваційні технології навчання на уроках української мови в загальноосвітній школі. к.ф.н., доц.
Пена Л. І.
2 Калиняк Ірина Богданівна Обсяг, структура та зміст матеріалу із синтаксису складносурядного речення в середній школі: методичні рекомендації з опрацювання теми. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
3 Ковальчук Юлія Ярославівна Інтерактивні методи вивчення іменника в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В. М.
4 Купрак Марта Михайлівна Вивчення часток на уроках української мови в середній школі. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
5 Мага Тетяна Мирославівна Фразеологізми на уроках української мови у школі. д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
6 Надіївська Лілія Василівна Вивчення словотвору на уроках української мови в середній школі. к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
7 Подлісецька Вікторія Віталіївна Застосування інноваційних технологій у процесі вивчення ситаксису на уроках рідної мови в гімназійних класах. к.ф.н., доц.
Пославська Н. М.
8 Пуршега Іванна Іванівна Когнітивний підхід до вивчення української мови як шлях до вдосконалення комунікативної компетенції студентів. к.ф.н., доц.
Ґрещук В. В.
9 Сайко Христина Андріївна Використання мультимедійних презентацій як сучасного засобу навчання у шкільному курсі української мови (на матеріалі теми “Частка як частина мови”). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
10 Стефанюк Юлія Володимирівна Методика вивчення художніх засобів (на матеріалі творів Оксани Забужко). к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
11 Стецько Світлана Іванівна Створення та застосування мультимедійних презентацій під час вивчення теми “Службові слова”  з української мови. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна (І сем.)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1 Банко Володимир Віталійович Синоніми та антоніми на уроках української мови у школі. д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
2 Костів Оксана Мирославівна Словесні методи в процесі вивчення дієслова в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В. М.
3 Ноженко Леся Василівна Емоційно забарвлена лексика на уроках української мови у 5 класі. д.ф.н., проф.
Голянич М. І.
4 Роман Маріанна Миронівна Метод бесіди на заняттях української мови та шляхи його вдосконалення. к.ф.н., доц.
Ґрещук В. В.

 

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2019-2020 н. р.

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс:(денна форма навчання)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1. Андрішак Юлія Василівна Структурно-семантична характеристика прізвиськ села Перегінське Рожнятівського району. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
2. Боднарук Христина Миколаївна Функціональне навантаження звертання в художньому тексті Сергія Жадана «Інтернат». к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
3. Гаргара Яніна Вікторівна Семантичний простір лексеми «ангел» в українському художньому мовленні. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
4. Гнат Іванна Мар’янівна Сакральне і профанне в календарних назвах гуцульського діалекту: семантика, функції, образність. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
5. Гризак Ольга Володимирівна Лексичні та фразеологічні маркери розмовності у прозі Григора Тютюнника. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
6. Гуменів Марія Василівна Мовні помилки у телевізійній рекламі. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
7. Зварич Мар’яна Сергіївна Слово-образ «жінка» в поетичному тексті Оксани Кузів. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
8. Зикова Діана Геннадіївна Назви жінок у діловому книгописанні ХVІІ ст. як джерело вивчення давньої питомої та запозиченої лексики на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
9. Катрич Тетяна Василівна Функціональне навантаження діалектизмів у поетичному тексті Власти Власенко. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
10. Котік Аліна Миколаївна Засоби вираження комічного ефекту (на матеріалі п’єси М. Куліша «Мина Мазайло»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
11. Кузишин Олександра Ярославівна Кольороназви в новелах Василя Стефаника. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
12. Лешко Уляна Петрівна Найменування жінок у сучасній постмодерній літературі як джерело вивчення новітньої лексики за шкільною програмою з української мови. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
13. Макарій Ольга В’ячеславівна Семантичний простір слова «нація» в художньому тексті Марії Матіос. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
14. Маринець Віталія Василівна Народнопоетичні універсалії в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай». к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
15. Микитишин Вікторія Андріївна Розгортання семантичного простору лексеми «ікона» в сучасному українському газетному тексті. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
16. Погорівка Анастасія Ігорівна Семантико-функціональні особливості прислівників на позначення міри вияву ознаки. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
17. Попич Лідія Володимирівна Порушення орфоепічних норм у мовленні ведучих телевізійних новин. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
18. Рачківська Олеся Олександрівна Назви жінок у художній літературі ХVІІ ст. (на матеріалі творів Климентія Зіновієва та інших) за програмою вивчення історичної лексики на уроках словесності. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
19. Рибчак Соломія Віталіївна Фразеологізми в трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки»: структура, семантика, функції. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
20. Савчук Людмила Василівна Діалектизми в текстах поетів Прикарпаття (на матеріалі поетичних збірок В. Шкургана, В. Зеленчука, Н. Федорака, К. Мегедин, Г. Ілійчук, П. Мідянки). к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
21. Сенчук Олеся Василівна Емоційно-експресивна лексика в художньому тексті С.Процюка. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
22. Середюк Мар’яна Василівна Неологізми в сучасному інтернетному дискурсі. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
23. Соломон Соломія Василівна Лексичні засоби вираження волюнтативної функції в мові сучасної реклами. к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
24. Тимінська Василина Михайлівна Односкладні речення у повісті Марії Матіос «Москалиця»: види і функції.  к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
25. Тимчук Христина Миколаївна Особливості студентського жаргону: семантико-словотвірний аспект. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
26. Ткачук Мар’яна Миколаївна Найменування жінок в “Історичному словнику українського язика” за редакцією Євгена Тимченка в програмі вивчення історичної лексики на уроках словесності. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
27. Футерко Марія Іванівна Індивідуально-авторські новотвори в сучасному поетичному тексті: структурно-семантичний аспект. к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
28. Ярусевич Уляна Ярославівна Архетип «мати» в усній народній творчості. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.

 

Тематика курсових робіт
з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
2019-2020 р.

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IІІ (денна форма навчання)

№ з/п Студенти Тема курсової роботи Науковий керівник
1. Бегмет Олег Віталійович Методика мовленнєвого розвитку учнів. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
2. Василюк Марія Романівна Метод бесіди в процесі вивчення лексики в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
3. Кобута Лілія Петрівна Роль наочності у вивченні явищ української мови. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
4. Марковецька Людмила Вікторівна Інтерактивні методи вивчення числівника в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
5. Олійник Ірина Дмитрівна Словесні методи в процесі вивчення займенника в школі. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
6. Проців Марія Іванівна Система творчих вправ як засіб розвитку в учнів мотивації до вивчення української мови. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
7. Слободян Тетяна Степанівна Робота над соціальними діалектами на уроках української мови у школах. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
8. Тягур Тетяна Володимирівна Диктант як прийом організації навчальної діяльності у засвоєнні української орфографії. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
9. Чеховська Василина Василівна Робота над територіальними діалектами на уроках української мови у школах. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.

 

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2019-2020 р.

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

Студенти Тема роботи Науковий керівник
1. Бренич Софія
Олегівна
Мовостиль Марії Ткачівської: лексико-семантичний аспект (на матеріалі роману «Тримайся за повітря»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
2. Волосянко Вікторія Вікторівна Концепт «янголи» у збірці Ольги Деркачової «За лондонським часом». д.ф.н., проф.
Голянич М.І..
3. Гачка Аліна
Василівна
Темпоральні сполучники в українській мові (на матеріалі). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
4. Король Андріана Андріївна Історизми та архаїзми в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада». к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
5. Кудельницька Любов Юріївна Термін у художньому тексті (на матеріалі роману Макса Кідрука «Де немає Бога»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
6. Куніцка Надія Михайлівна Функційне навантаження діалектизмів у художньому тексті (на матеріалі збірки Власти Власенко «Зґарди»). к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
7. Купрак Марта Михайлівна Семантика і функції кількісних часток (на матеріалі тексту роману Оксани Забужко «Музей покинутих секретів»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
8. Кухар Ольга
Ігорівна
Синтаксичні функції інфінітива в українській мові (на матеріалі). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
9. Лесів Світлана Богданівна Структурні особливості антропонімів у романі Д. Міщенка «Синьоока Тивер». д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
10. Мартинишин Соломія Олегівна Стійкі сполучення слів як маркери розмовності в романі Ольги Слоньовської «Медуза-Ґорґона». д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
11. Мойсюк Марина Костянтинівна Правописні особливості мови Параски Плитки-Горицвіт (на матеріалі «Старовіцких повістьорок»). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
12. Петруняк Ольга Василівна Діалектизми в художньому тексті (на матеріалі роману-епопеї Дмитра Кешелі «Родаки»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
13. Приймак Марія Михайлівна Мовостиль М. Ткачівської (на матеріалі роману «Обережно, діти!»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
14. Рибенчук Елла Василівна Лексико-семантичні особливості поезій П. Медянки. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
15. Рошко Тетяна Василівна Реалізація концепту «щастя» в малій прозі Богдана Лепкого. к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
16. Сайко Христина Андріївна Семантико-прагматичний потенціал логіко-модальних часток (на матеріалі художнього тексту роману Ірен Роздобудько «Якби»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
17. Сірко Ірина
Василівна
Функційне навантаження фразеологічних одиниць у повісті О. Кобилянської «Земля». к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
18. Скомаровська Тетяна Мирославівна Функціональне навантаження фразеологізмів у прозовому тексті Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі». к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
19. Стецько Світлана Іванівна Комунікативні функції обмежувально-видільних часток (на матеріалі тексту роману Василя Шкляра «Залишенець»). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
20. Філіпович Мар’яна Василівна Аналітичні засоби вираження фазовості дієслова в українській мові. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
21. Фуштей Ангеліна Володимирівна Особливості функціонування омонімічних займенникових просторових і часових прислівників та часток у сучасній українській мові. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
22. Шкорута Ганна Любомирівна Історія вивчення мікротопонімів у мовознавстві. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
23. Яцків Вікторія Дмитрівна Мовостиль В.Шкляра (на матеріалі роману «Залишенець. Чорний ворон»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.

 

Тематика курсових робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2018-2019 р.

Напрям підготовки (спеціальність):
6.020303 Філологія (українська мова і література)
Денна форма навчання

Студенти Тема роботи Науковий керівник
1. Андрійчук Інна Юріївна Фемінітиви у «Словнику староукраїнської мови XIV – XV ст.» (систематизування й упорядкування) к.ф.н., доц.
Брус М.П.
2. Біла Анастасія Федорівна Функціональне навантаження часток у художньому тексті Ольги Слоньовської к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
3. Бобик Юліанна Василівна Стійкі звороти мови у романі Мирослава Дочинця «Криничар»: семантика і функції д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
4. Василів Надія Миронівна Класифікація емоційної лексики в романі Дари Корній «Гонихмарник» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
5. Веприк Мар’яна Богданівна Нечленовані речення, співвідносні з об’єктивно-модальними частками: семантико-прагматичний аспект к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
6. Витичак Анастасія Павлівна Засоби стилізації розмовності у романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
7. Войтко Анастасія Ярославівна Оцінно-образні номінації у поетичних текстах Юрія Іздрика д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
8. Волкова Наталія Анатоліївна Структурно-семантичні та функціональні параметри еквівалентів часток в українській мові к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
9. Гавдуник Марія Василівна Активізація суфікса -ин-я в сучасному фемінотворенні к.ф.н., доц.
Брус М.П.
10. Галич Ярина Ігорівна Позитивно маркована лексика в романі Ольги Деркачової «Коли прокинешся» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
11. Дементьева Юлія Олексіївна Фраземіка у романі П. Куліша «Чорна рада» д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
12. Драніцина Наталя Олексіївна Розвиток українського правопису в ХХ – ХХІ ст. к.ф.н., доц.
Брус М.П.
13. Дубінець Вікторія Юріївна Фемінитиви в епістолярній спадщині Лесі Українки к.ф.н., доц.
Брус М.П.
14. Єднак Зоряна Богданівна Функціонально-семантичні типи темпоральних синтаксем д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
15. Заціха Вікторія Юріївна Архаїзаціця суфікса -ин-а(я) в українському фемінотворенні к.ф.н., доц.
Брус М.П.
16. Зіневич Юлія Мар’янівна Сучасні політичні гасла: соціолінгвістичний аспект д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
17. Зорій Василина Ярославівна Військова лексика у романі В. Шкляра «Залишенець» д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
18. Калитяк Вероніка Василівна Граматична омонімія кількісних часток в українській мові к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
19. Лицур Ангеліна Михайлівна Концепт «мати» у поезії Василя Симоненка д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
20. Личук Діана Любомирівна Граматична омонімія часток і якісно-означальних прислівників в українській мові к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
21. Мадій Марта Володимирівна Семантико-прагматичний потенціал часток у художньому тексті Степана Процюка к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
22. Мазур Мар’яна Ігорівна Діалектна обрядова лексика села Старі Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
23. Махник Оксана Олександрівна Фраземіка у газетних матеріалах к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
24. Миринда Юлія Богданівна Образ природи у поетичних текстах Ліни Костенко: засоби вираження д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
25. Паньків Мар’яна Зіновіївна Стилістичні функції діалектизмів у творчості Василя Стефаника к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
26. Свачій Василина Василівна Класифікація назв осіб у романі Володимира Лиса «Соло для Соломії» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
27. Созанська Христина Михайлівна Формальні та семантичні особливості грамем майбутнього часу в сучасній українській мові д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
28. Чернявська Вікторія Ігорівна Діалектна лексика села Горохолина Богородчанського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
29. Шталь Роксолана Михайлівна Фразеологізми в романі Марії Матіос «Солодка Даруся» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2023-2024 н.р.

Спеціальність:
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Балабан Аліна Юріївна Онімний простір есеїстики Юрія Андруховича к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
2. Бичків Ірина Євгенівна Фемінітиви у творчості Степана Васильченка: статичні й динамічні вияви д.ф.н., доц.
Брус М.П.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
3. Букіна Анна Валеріївна Стилістичне навантаження діалектизмів у романі Мирослава Лазарука «Чорторийські марева-видіння» к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
д.ф.н., проф.
Солецький О.М.
4. Ваків Людмила Андріївна Дієслова мовлення в художньому тексті роману Володимира Лиса «Вифлеєм» к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
5. Городецький Ігор Юрійович Питальні висловлення в художньому тексті Марії Ткачівської (на матеріалі роману «Княгиня Острозька») к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
6. Зарубайко Христина Григорівна Лексичні повтори у психологічній драмі І. Роздобудько «Ґудзик» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
7. Мотульська Діана Любомирівна Типологія назв осіб у прозі Марії Ткачівської к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
8. Павлюк Тетяна Миколаївна Суспільно-політична лексика в романі Євгенії Кузнєцової «Драбина»: семантико-стилістичний аспект к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
9. Пігуляк Марія Михайлівна Структурно-семантичні особливості іншомовних слів у творчості Дари Корній к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
10. Семотюк Соломія Олексіївна Виражально-зображальні засоби ідіостилю Галини Пагутяк к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.

 

Спеціальність:
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Андрич Марія Юріївна Емоційно-експресивна лексика в текстах про війну (на матеріалі електронної антології «Слово, загартоване війною») к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
2. Булелик Вікторія Ігорівна Концепт «війна» у художньому тексті Світлани Талан (на матеріалі твору «Оголений нерв») к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Боровська Христина Василівна Діалектизми як домінанта ідіостилю Власти Власенко к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
4. Влашин Марія-Анастасія Іванівна Вивчення іншомовних слів у закладах середньої освіти (на матеріалі творчості Софії Андрухович) к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
5. Гарасим’юк Мар’яна Михайлівна Процеси інтенсифікації та екстенсифікації в історії розвитку фемінітивів-агентивів на -ин-я д.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц. Петришин М.Й.
6. Гловлюк Тетяна Миколаївна Емоційно-експресивна лексика в романі Ю. Винничука «Танґо смерті» к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
7. Гутник Світлана Василівна Методика викладання стилів мови у закладах загальної середньої освіти та їх вплив на формування культурної ідентичності української молоді к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
8. Данилюк Юлія Володимирівна Семантико-стилістичні особливості експресивів у художньому тексті (на матеріалі роману Ірен Роздобудько «Тут і тепер») к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
9. Дуда Діана Дмитрівна Експресивна лексика в повісті Ярослава Стельмаха «Митькозавр із Юрківки» д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
10. Кос Діана Володимирівна Топоніміка села Лоп’янка Калуського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Петришин М.Й.
11. Маджарин Іванна Іванівна Конотована лексика в романі Степана Процюка «Місяцю, місяцю» к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
12. Мельник Ірина Мирославівна Лексичні синоніми й антоніми в повісті Івана Франка «Захар Беркут» д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
13. Ріпей Ніна Тарасівна Формування культури мовлення на уроках української мови у закладах загальної середньої освіти к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
14. Рубанець Тетяна Вплив українського народно розмовного мовлення на формування загальних назв жінок (на матеріалі пам’ятки «Ділова мова Волині і Наддніпрянщини ХVІІ ст.») д.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц. Мрозіцька У.Л.
15. Стефаник Юліана Орестівна Контраст у поетичній збірці Ольги Слоньовської «У камуфляжі й бронежилеті»: засоби вираження та функції д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.

 

Спеціальність:
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Андрусишин 
Світлана Володимирівна
Лінгвалізація образу Божої Матері в Добриловому Євангелії 1164 р. д.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
2. Герба Богдана Володимирівна Відображення образу Божої Матері в українській мовній картині світу ХІІІ ст. (на основі Євсевієвого Євангелія 1283 р.) д.ф.н., доц.
Брус М.П.
д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
3. Дубіщак Вікторія Степанівна Відображення мовної категорії жіночості у творчості Дмитра Павличка д.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.п.н.,проф.
Слоньовська О.В.
4. Загурська Віра Станіславівна Лінгвальна та культурна спадщина Кирила і Методія в історії української мови д.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц. Мельник Я.Г.
5. Іванчук Оксана Василівна Лексико-семантичний словотвір фемінітивів у художній творчості Василя Стефаника д.ф.н., доц.
Брус М.П.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
6. Ісакій Оксана Сергіївна Вставні конструкції в художньому тексті А. Кокотюхи (на матеріалі повісті «Потаємні двері») к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
7. Мельник Вікторія Василівна Лексико-семантичні параметри есеїстики Марії Титаренко (на матеріалі художнього тексту «Комунікація від нуля. Есеї для Мані») к.ф.н., доц.

Іванишин Н.Я.

к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
8. Найда Юлія-Марія Петрівна Лексичні особливості поетичної мови Т. Мельничука(за матеріалами збірки «Князь роси») к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
к.ф.н., доц. Воробець О.Д.
9. Олексів Світлана
Василівна
Стилістичний потенціал асоціонімів у текстах есе Юрія Андруховича к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
10. Ошколуп Христина Василівна Структурні та лексико-семантичні особливості порівнянь у поетичній мові Ліни Костенко к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
11. Панас Тетяна Дмитрівна Функціонування фразеологізмів у тетралогії Володимира Рутківського «Джури козака Швайки» к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
12. Поціхович Наталія Василівна Лексичні запозичення в газетному тексті: структура й семантика (на матеріалі видання «Українська правда») к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
13. Савчин Мальвіна Василівна Виражально-зображальні засоби ідіостилю Євгена Гуцала к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
14. Спольницька Розанна Вікторівна Лексичні засоби вираження емотивності в сучасному прозовому тексті (на матеріалі роману Дари Корній «Місяцівна») к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
15. Шмадило Інна Степанівна Тропеїчний вимір поетичного текст Тараса Мельничука (на матеріалі збірки «Чага») к.ф.н., доц.

Стефурак Р.І.

к.ф.н., доц. Залевська О.М.
16. Юзюк Діана Андріївна Лексико-семантичні особливості поетичної мови збірки «Густина порожнечі» Б. Томенчука к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.

 

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2022-2023 н.р.

Спеціальність:
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Майструк Тетяна Богданівна Динаміка лексики весільного та родильного обрядів с. Шевченкове Галицького району Івано-Франківської області д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
2. Янишівська Марія Вікторівна Кольоративи в художньому тексті Ольги Слоньовської к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Савчук Р.Л.

 

Спеціальність:
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Василишин Лілія Михайлівна Діалектизми в текстах сучасної української літератури для дітей та особливості їх вивчення у школі (на матеріалі творів Василя Карп’юка) к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
2. Галяс Юлія Богданівна Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб удосконалення комунікативних навичок старшокласників к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Гореєва Юлія Петрівна Формування лінгвосоціокультурної компетентності на уроках української мови в загальноосвітній школі к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
4. Запоточний Назар Романович Типологія діалектизмів в романі Марії Дзюби «Писане серце» к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
5. Калин Вікторія Михайлівна Прислівники в романі Орести Осійчук «Абрикосова книгарня» як матеріал для вивчення на уроках української мови к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
6. Калин Таїсія Михайлівна Односкладні речення в поетичному тексті Івана Малковича як матеріал для вивчення на уроках української мови к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
7. Карп’юк Ганна Іванівна
Методика написання есе на уроках зв’язного мовлення в загальноосвітній школі к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
8. Корпан Христина Миколаївна
Фемінізація  публіцистичного стилю та вплив її на формування зв’язного мовлення школярів д.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.п.н., проф.
Слоньовська О.В.
9. Косів Віталія Віталіївна Лексичний повтор у тексті роману Валерія Шевчука «Дім на горі» д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
10. Костів Іванна Степанівна
Типологія діалектизмів у мовотворчості Д.Павличка: лексико-семантичний аспект та методологічні прийоми вивчення в школі к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
11. Магей Вероніка Миколаївна Засоби творення вербально-естетичної картини світу (на матеріалі художніх текстів В. Лиса) к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
12. Мартинюк Анастасія Степанівна Граматичний статус та функціонально-семантичні особливості дієприслівника в українській мові (на матеріалі роману І.Багряного «Сад гетсиманський») д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., викл.
Стецька І.В.
13. Мельник Анна Ігорівна Розвиток в учнів навичок текстотворення на уроках рідної мови к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
14. Ошитко Ярина Василівна Лексикон говірки с. Чагрів Рогатинського району Івано-Франківської області як матеріал для вивчення української мови в середній школі к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
к.ф.н., доц.
Пелехата О.М.
15. Перевалова Ольга Андріївна
Методика вивчення вокативів у закладах загальної середньої освіти (на матеріалі текстів поетів-шістдесятників) к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
к.п.н., проф.
Слоньовська О.В.
16. Підгурська Юлія Василівна Поетичні тексти Богдана Томенчука як дидактичний матеріал під час вивчення української мови к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
17. Починок Зоряна Вікторівна Етнолінгвістичні особливості українських паремій із зоонімним компонентом та методика їхнього вивчення в школі к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
д.ф.н., проф.
Девдюк І.В.
18. Присяжнюк Христина Богданівна
Вивчення особливостей покутського говору у шкільному курсі з української мови (на основі творів В.Стефаника) д.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Баран Є.М.
19. Приходько Ольга Віталіївна Граматичний статус та функціонально-семантичні особливості інфінітива в українській мові (на матеріал драм Лесі Українки) д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
20. Шудрава Соломія Степанівна
Вивчення емоційно маркованих слів у закладах середньої освіти (на матеріалі творчості поетів «Празької школи») к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.

 

Спеціальність:
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Зайчук Тетяна Володимирівна Побутова лексика у говірці смт. Битків, Надвірнянського р-ну, Івано-Франківської обл.: динамічний аспект к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
2. Лихтей Ірина Іванівна Фемінітиви з іншомовним компонентом інтер- у сучасній українській мові: творення, написання та вживання д.ф.н., доц.
Брус М. П.
к.ф.н., доц.
Петришин М. Й.
3. Люльчак Мар`яна Романівна Стилістичні особливості емоційно-експресивних засобів роману Ірен Роздобудько «Ґудзик» та  методика їхнього вивчення в школі к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
4. Мензатюк Анна Іванівна Фемінітиви з іншомовним компонентом супер- у сучасній українській мові: творення, написання та вживання д.ф.н., доц.
Брус М. П.
к.ф.н., доц.
Паньків У.Л.
5. Романюк Яна Владиславівна Емоційно-експресивні засоби художньої мови повісті О. Кобилянської «Царівна» та методика їхнього вивчення в школі к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
6. Томейчук Марія Іванівна Лексичне багатство рідної мови: позакласна робота к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
7. Човган Наталія Степанівна Навчально-методичні аспекти розвитку лексичної компетентності учнів старших класів загальноосвітньої школи к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2021-2022 н.р.

Спеціальність:
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Ворох Вікторія Ігорівна Засоби вираження розмовності в особистих блогах мережі «Фейсбук» к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
2. Гамуляк Марія Іванівна Генітивна метафора – конститутивний елемент художнього тексту Марії Ткачівської  «Княгиня Острозька» к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Яциняк Діана Атварсівна Запозичена лексика як компонент ідіостилю Степана Процюка к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
4. Яцишин Лілія Романівна Лексико-семантичний рівень поетичного тексту Романа Киселюка (на матеріалі збірки «POST скриптум, любове») к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Спеціальність:
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Рачківська Олеся Олександрівна Синоніми та антоніми на уроках української мови у школі (на матеріалі підручника з української літератури для 8 класу) д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.

 

Спеціальність:
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Бубещук Іванна Іванівна Неологізми в публіцистичному тексті: семантика, функції та особливості вивчення у школі к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
2. Грегірчик Олександра Романівна Порівняльні конструкції в українських поетичних текстах поч. ХХІ століття та особливості їх вивчення у школі (на матеріалі збірки Івана Малковича «Із янголом на плечі») к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
3. Магас Віталія Романівна Шляхи збагачення фразеологічного словника учнів на уроках української мови к.ф.н., доц.
Ґрещук В. В.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
4. Плитчук Марія Романівна Правописне унормування французьких запозичень у сучасній українській мові та вивчення їх за шкільною програмою д.ф.н., доц.
Брус М. П.
к.ф.н., доц.
Пелехата О. М.
5. Фетько Владислава Володимирівна Правописне унормування німецьких запозичень у сучасній українській мові та вивчення їх за шкільною програмою д.ф.н., доц.
Брус М. П.
к.ф.н., доц.
Петришин М. Й.

 

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2020-2021 н.р.

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Гуменюк Аліна Анатоліївна Діалектні фразеологізовані одиниці у творчості Дмитра Кешелі. к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
2. Зорій Вікторія Ігорівна Ключові слова в художньому тексті Степана Процюка «Троянда ритуального болю». к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Кіш Евеліна Юріївна Опозиційні концепти в мовній картині світу українців (на матеріалі українських народних казок). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., проф.
Мельник Я.Г.
4. Котляр Емілія Василівна Семантико-стилістичні особливості множинних конотонімів. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф.
Голод Р.Б.
5. Коцюбка Христина Григорівна Стилістично маркована лексика в історичному романі Д. Міщенка “Синьоока Тивер”. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
д.ф.н., проф.
Козлик І.В.
6. Максимів Вероніка Володимирівна Застаріла лексика в романі Василя Шкляра “Характерник”: типологія і функції. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
7. Мельник Юлія Василівна Лексичні особливості говірки села Заріччя Надвірнянського району. д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Ткачук Т.О.
8. Моргун Аліна Миколаївна Мова поезій Тараса Мельничука. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
9. Паньківська Люба Ігорівна Гуцульський мовленнєвий етикет у художніх творах Гната Хоткевича. к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
10. Петрів Ольга Михайлівна Конотатеми в художньому тексті Марії Матіос «Букова земля». к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
11. Сенів Валентина Степанівна Фразеологізми як компонент ідіостилю Марії Ткачівської. к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
12. Торак Вікторія Юріївна Семантика і структура порівняльних конструкцій у поетичному тексті Богдана Томенчука. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
13. Федірків Наталія Миколаївна Голос і тон персонажів у романі Марії Матіос «Солодка Даруся». д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Василюк Марія Романівна Позитивно маркована лексика в романі С. Андрухович «Фелікс Австрія» і її використання як ілюстративного матеріалу на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
2. Кобута Лілія Петрівна Ономастикон с. Перекоси Калуського району Івано-Франківської області в контексті вивчення різнорівневих мовних явищ у середній школі. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Марковецька Людмила Вікторівна Функційне навантаження англізмів у текстах сучасної періодики та їх вивчення на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
4. Олійник Ірина Дмитрівна Іншомовні слова в художній мові та методика їх вивчення в середній школі. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
5. Проців Марія Іванівна Антонімія в сучасному художньому мовленні як матеріал для вивчення на уроках української мови в школі. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.
6. Слободян Тетяна Степанівна Культура міжособистісного спілкування в учнівському середовищі. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
7. Тягур Тетяна Володимирівна Елементи лінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови в середній школі. к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
8. Чеховська Василина Василівна Відомості з діалектології на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Глушкевич Юлія Миколаївна Мовностилістичні характеристики іменників-назв осіб в романі Юрія Андруховича «Перверзія». к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
2. Гросман Мар`яна Богданівна Формальні та функціонально-семантичні різновиди сурядних сполучень слів зі зв’язком співвіднесення в сучасній українській літературній мові (на матеріалі повісті Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки»). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Петришин М.Й.
3. Івасюк Мар’яна Іванівна Функціональне навантаження синонімів у поетичному тексті Василя Стуса. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
4. Кіт Діана Андріївна Концепт «Україна – Європа» крізь призму топосів у романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
5. Медик Іванна Михайлівна Способи передачі чужого мовлення у художніх текстах письменників Покутської трійці. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
6. Понайда Діана Петрівна Ономастика роману «Собор» Олеся Гончара. к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
7. Троян Вікторія Іванівна Внутрішня форма слова як засіб вираження імпліцитності в художньому тексті (на матеріалі роману Ольги Слоньовської «Дівчина на кулі»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.п.н., проф.
Слоньовська О.В.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Березіцька Галина Петрівна Історія префіксального словотвору фемінітивів української мови (словотвірні моделі з питомими префіксами та вивчення їх за програмою загальноосвітньої школи). к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Пелехата О.М.
2. Петринич Ольга Василівна Активізація префіксального словотворення фемінітивів на сучасному етапі (словотвірні моделі з іншомовними префіксами та вивчення їх за програмою загальноосвітньої школи). к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Петришин М.Й.
3. Рошко Уляна Василівна Стилістичні фігури в процесі формування зв’язного мовлення учнів (на матеріалі художнього тексту Валер’яна Підмогильного). к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2019-2020 н.р.

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Волосянко Вікторія Вікторівна Опозиція «янголи / люди» у збірці Ольги Деркачової «За лондонським часом». д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., проф.
Слоньовська О.М.
2. Купрак Марта Михайлівна Комунікативні функції кількісних часток (на матеріалі художнього тексту Оксани Забужко). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
3. Лесів Світлана Богданівна Антропоніми у романі Д. Міщенка «Синьоока Тивер». д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
4. Мага Тетяна Мирославівна Фразеологічні одиниці в романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі»: семантика і функції. д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н, доц.
Процюк Л.Б.
5. Мартинишин Соломія Олегівна Оцінно-образні номінації в романі Ольги Слоньовської «Медуза-Ґорґона». д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
6. Мойсюк Марина Костянтинівна Діалектно-літературний феномен мови Параски Плитки-Горицвіт (на матеріалі збірника «Старовіцкі повістьорки»). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
7. Рибенчук Елла Василівна Діалектна лексика в поетичних текстах Петра Медянки. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
8. Сайко Христина Андріївна Семантико-прагматичні ознаки логіко-модальних часток (на матеріалі художнього тексту Ірен Роздобудько). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
9. Стецько Світлана Іванівна Семантико-функціональна характеристика обмежувально-видільних часток (на матеріалі художнього тексту Василя Шкляра). к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
10. Філіпович Мар’яна Василівна Аналітичні засоби вираження інтервалу в українській мові (на матеріалі поезій В. Стуса). д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
11. Фуштей Ангеліна Володимирівна Парадигматичні і синтагматичні параметри омонімічних займенникових слів і часток у сучасній українській мові. к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
12. Шкорута Ганна Любомирівна Мікротопонімія села Підпечери Тисменицького району. д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (денна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Базюк Катерина Володимирівна Діалектна лексика в сучасній українській художній прозі та методика її вивчення в загальноосвітній школі (на матеріалі роману Дмитра Кешелі «Родаки»). к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
2. Кавецька Руслана Михайлівна Типологія і функції застарілої лексики та методика її вивчення в середній школі (на матеріалі роману Івана Білика «Меч Арея»). к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Ковальчук Юлія Ярославівна Іншомовні слова в романі Ю. Андруховича «Перверзія» та їх використання як ілюстративного матеріалу на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
4. Костів Оксана Мирославівна Гуцульські діалектизми в художній мові та методика їх вивчення в середній школі (на матеріалі роману Р. Іваничука «Злодії та апостоли»). к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М
5. Крупа Мар’яна Ігорівна Методика вивчення обрядової регіональної лексики (за матеріалами родильної лексики Стрийщини). к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
6. Купчак Наталія Ростиславівна Методика вивчення вторинної семантизації слова (на матеріалі генітивних метафор художнього тексту Надії Мориквас). к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
7. Надіївська Лілія Василівна Емоційна лексика та методика її вивчення у загальноосвітній школі (на матеріалі роману Люко Дашвар «На запах м’яса»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
8. Парипа Інна Іванівна Лексико-словотвірні інновації в сучасному українському поетичному дискурсі та методика їх вивчення в загальноосвітній школі. к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
9. Пуршега Іванна Іванівна Методика вивчення обрядової лексики (за матеріалами весільної лексики села Голови Верховинського району). к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
10. Стефанюк Юлія Володимирівна Суспільно-політична лексика в романі Івана Багряного «Тигролови» та її використання як ілюстративного матеріалу на уроках української мови. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник Рецензент
1. Каськів Марія Володимирівна Релігійна лексика в сучасних інтернет-виданнях. к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
2. П’яза Леся Олексіївна Образотвірний потенціал оказіоналізмів у поетичному тексті «шісдесятників». к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3. Рига Любов Ігорівна Паронімічна атракція в поетичному тексті Богдана Томенчука. к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Курс: IV (заочна форма навчання)

№ з/п ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник Рецензент
1. Багрій Мар’ян Зіновійович Особливості мовленнєвого етикету галичан та його вивчення на уроках української мови (на матеріалі повісті І. Франка «Перехресні стежки»). к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
2. Багрій Христина Зіновіївна Емоційно-експресивна лексика та методика її вивчення в школі (на матеріалі роману В. Шевчука «Дім на горі»). к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
3. Кобинець Віта Іванівна Структурно-семантичні особливості лексичних інновацій та методика їх вивчення в школі (на матеріалі сучасного медійного дискурсу). к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М
4. Петрів Оксана Іванівна Мова проповідей Святослава Шевчука: лексико-семантичний аспект. к.ф.н., доц.
Ципердюк О.Д.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.

 

Тематика бакалаврських робіт
із СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2018-2019 н.р.

Напрям підготовки (спеціальність):
6.020303 Філологія (українська мова і література)
Денна форма навчання

ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Волкова Наталія Анатоліївна Функційний потенціал еквівалентів видільних часток в українській мові к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
2. Дубінець Вікторія Юріївна Фемінітиви в епістолярній спадщині Лесі Українки (семантичний, словотвірний, стилістичний аспекти) к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Баран Є.М.
3. Зіневич Юлія Мар’янівна Сучасна політична реклама: структура, семантика, прагматика д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
4. Личук Діана Любомирівна Граматична омонімія часток і відприкметникових означальних прислівників в українській мови к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Лазарович О. М.
5. Созанська Христина Михайлівна Формальні та функціонально-семантичні особливості грамем ірреального дійсного способу в сучасній українській мові д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.

 

Напрям підготовки (спеціальність):
6.020303 Філологія (українська мова і література)
Заочна форма навчання

ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Луців Оксана Ігорівна Комунікативні функції об’єктивно-модальних часток (на матеріалі роману Оксани Забужко «Музей покинутих секретів») к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.

Магістерські роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2023-2024 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Гуменів Марія Василівна Семантико-прагматичний потенціал часток у художньому тексті Марії Ткачівської к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
2 Момот Павло Михайлович Праці Владики Софрона Мудрого: риси мовостилю к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
3 Перейма Юлія Богданівна Засоби вираження агресій у медіа д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
4 Сончак Ніна Володимирівна  Темпоральний топос у поетичних текстах Миколи Вінграновського д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.п.н., проф. Слоньовська О.В.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Атаманчук Юлія Олександрівна Есе на уроках української мови в старших класах: методичний аспект к.ф.н., доц. Іванишин Н.Я. к.ф.н., викл. Стецька І.В.
2 Баюрчак Василина Михайлівна Словотвір і методика його вивчення в школі д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. к.п.н., проф. Слоньовська О.В.
3 Василик Інна Вікторівна Структурно-стилістичні особливості жаргонізмів у політичному дискурсі сучасних ЗМІ та методика вивчення соціальних діалектів у школі к.ф.н., доц. Думчак І.М. д.ф.н., доц. Девдюк І.В.
4 Микицей Марія Іванівна Релігійна лексика в прозових текстах Марії Ткачівської та її лінгводидактичний потенціал у школі к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
5 Рачківська Олеся Олександрівна Елементи лінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови у школі д.ф.н., проф. Голянич М.І. к.п.н., проф. Слоньовська О.В.
6 Рибчак Соломія Віталіївна Назви осіб у романі Юрія Винничука  «Танґо смерті» та їх використання як ілюстративного матеріалу на уроках української мови к.ф.н., доц. Пітель В.М. д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.


Магістерські роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2022-2023 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Зорій Вікторія Ігорівна Заголовки як лексико-семантичні домінанти художнього тексту Степана Процюка к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
2 Торак Вікторія Юріївна Порівняння як елемент ідіостилю Богдана Томенчука к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
3 Федірків Наталія Миколаївна Голос і тон персонажів у тексті роману М. Матіос «Букова земля» д.ф.н., проф. Голянич М.І. д.ф.н., проф.
Хороб С.І.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Кіш Евеліна Юріївна Морально-етична концептосфера в українських народних казках д.ф.н., проф.
Барчук В. М.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
2 Коцюбка Христина Григорівна Методика вивчення засобів творення вербально-естетичної картини світу на уроках позакласної роботи (на матеріалі художніх текстів Мирослава Дочинця) к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
3 Проців Марія Іванівна Вокатив у сучасному художньому мовленні та його лінгводидактичні можливості в шкільному курсі української мови к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.
4 Сенів Валентина Степанівна Художня проза Марії Ткачівської як дидактичний матеріал на уроках української мови під час вивчення розділу «Фразеологія» к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.

 

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    заочна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Антоняк Віталія Володимирівна Засоби вираження образності в поетичних текстах Богдана Томенчука к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
2 Бирчак Вікторія Василівна Конотатеми в художньому тексті Василя Стефаника к.ф.н., доц.
Стефурак Р.І.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
3 Василюк Марія Романівна Структура й семантика емоційно маркованих слів у романі С. Андрухович «Фелікс Австрія» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
4 Коровчук Оксана Миколаївна Засоби вираження контрасту в тексті роману Дари Корній «Троян-зілля» к.ф.н., доц.
Іванишин Н.Я.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
5 Левкун Тетяна Василівна Культура судового мовлення д.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц. Петришин М.Й.
6 Мазурик Олександра Миколаївна Вставлені конструкції в романі Мирослава Лаюка «Баборня» к.ф.н., доц.
Семенюк О.А.
к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
7 Марковецька Людмила Вікторівна Структурно-стилістичні особливості англізмів у текстах сучасної періодики к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
д.ф.н., проф. Девдюк І.В.
8 Медик Іванна Михайлівна Мовностилістичні засоби у творчій манері письменників Покутської трійці к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
9 Непийвода Михайло Михайлович Гуцульський говір у мові повісті Л.-П. Стринадюк «У нас, гуцулів» д.ф.н., проф.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
10 Поп’юк Марина Петрівна Взаємодія літературних та діалектних фемінітивних явищ у сучасній художній прозі (на матеріалі творів Марії Матіос) д.ф.н., доц.
Брус М.П.
д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
11 Слободян Тетяна Степанівна Культура комунікації в молодіжному середовищі к.ф.н., доц.
Ґрещук В. В.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
12 Філіпович Мар’яна Василівна Аналітико-синтетичні кореляції в інтервальній парадигмі українського дієслова (на матеріалі сучасної української поезії) д.ф.н., проф.
Барчук В. М.
к.ф.н., доц.
Стецька І.В.
13 Шаган Юлія Михайлівна  Ономастикон заголовків у регіональних газетних текстах: семантика й особливості функціонування к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. к.ф.н., доц.
Савчук Р.Л.

 

Магістерські роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2021-2022 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Фуштей Ангеліна Володимирівна Граматична омонімія займенникових слів і часток у сучасній українській мові к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
2 Шкорута Ганна Любомирівна Мікротопонімія Івано-Франківської ОТГ д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Костів Оксана Мирославівна Типологія емоційної лексики та її використання як ілюстративного матеріалу на уроках української мови к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
2 Ноженко Леся Василівна Емоційно забарвлена лексика у тексті роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» та вивчення її у школі д.ф.н., проф. Голянич М.І. к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.

 

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    заочна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Ковальчук Юлія Ярославівна Структурно-семантичні особливості іншомовних слів у романі Ю. Андруховича «Перверзія» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
2 Купрак Марта Михайлівна Частки як маркери ідіостилю (на матеріалі поезій Богдана Томенчука) д.ф.н., проф. Барчук В. М. к.ф.н., доц. Ткачук Т.О.
3 Мага Тетяна Мирославівна Фразеологізми у тексті роману Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі»: семантика і прагматика д.ф.н., проф. Голянич М.І. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
4 Надіївська Лілія Василівна Засоби вираження емоційності у художньому тексті (на матеріалі творів Юрія Андруховича) к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
5 Подлісецька Вікторія Віталіївна Культура мовлення у професійній діяльності слідчого к.ф.н., доц. Пославська Н. М. д.ф.н., проф. Лесюк М.П.
6 Пришлюк Катерина Володимирівна Діалектна лексика в сучасному українському художньому дискурсі (на матеріалі творчості Дмитра Кешелі) к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
7 Сайко Христина Андріївна Комунікативні функції часток у  художньому тексті Ірен Роздобудько к.ф.н., доц. Джочка І. Ф. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
8 Стефанюк Юлія Володимирівна Лексико-стилістичні особливості поетичних творів Оксани Забужко к.ф.н., доц.
Бабій І. О.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
9 Стецько Світлана Іванівна Семантико-прагматичні особливості часток у художньому тексті Василя Шкляра к.ф.н., доц. Джочка І. Ф. д.ф.н., проф. Лесюк М.П.
10 Тимішак Іванна Іванівна Обрядова весільна та родильна лексика села Голови Верховинського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Ґрещук В. В.
д.ф.н., проф. Хороб С.І.
11 Ходан Ірина Ігорівна Лексико-семантичні категорії: лексикографічний аспект к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання   заочна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Пиріг Ірина Іванівна Публіцистичний стиль і особливості його вивчення в школі к.ф.н., доц. Іванишин Н.Я. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.

 

Магістерські роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2020-2021 н. р.

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    денна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Андрійчук Інна Юріївна Фразеологічні одиниці в романі Марії Матіос «Букова земля»: структурний, семантичний та функціональний аспекти. к.ф.н., доц. Семенюк О.А. к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
2 Гавдуник Марія Василівна Афористика в системі ідіостилю Мирослава Дочинця (на матеріалі романів «Вічник» і «Криничар»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Вівчарик Н.М.
3 Драніцина Наталія Олексіївна Історія українського правопису ХХ-ХХІ ст. д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф.
Хороб С.І.
4 Зорій Василина Ярославівна Типологія сучасної суспільно-політичної лексики в інтернет-виданнях Прикарпаття. к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
5 Созанська Христина Михайлівна Структура та функціонально-семантичні особливості дієслівних грамем категорії способу в СУМ (на матеріалі сучасної української поезії). д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.

 

Спеціальність          035 Філологія 035.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання    заочна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Витичак Анастасія Павлівна Засоби стилізації розмовності у романі Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі». д.ф.н., проф. Голянич М.І. к.ф.н., доц.
Процюк Л.Б.
2 Галич Ярина Ігорівна Найменування жінок у сучасній туристичній галузі (семантика, словотворення, функціонування). к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц.
Баран Є.М.
3 Миринда Юлія Богданівна Інноваційні лексеми в дискурсі сучасних ЗМІ: структурно-стилістичний аспект. к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц.
Девдюк І.В.
4 Мотрук Діана Ярославівна Мовні особливості сучасних ЗМІ (на матеріалі онлайн-версії газети «Експрес»). к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц.
Ріжко Р.Л.
5 Пиц Надія Миронівна Структурно-семантичні особливості емоційної лексики в романі Дари Корній «Гонихмарник». к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
6 Футей Надія Андріївна Фраземіка в українському політичному дискурсі: структура, семантика, прагматика. к.ф.н., доц.
Ґрещук В.В.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
7 Шталь Роксолана Михайлівна Оцінно-образні номінації в поетичних текстах Степана Пушика. д.ф.н., проф. Голянич М.І. к.п.н., проф.
Слоньовська О.В.

 

Спеціальність          014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
ОР                               Магістр
Форма навчання     заочна

№ з/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Лицур Ангеліна Михайлівна Емоційно-експресивна лексика та методика її вивчення в школі ( на матеріалі повісті «Невеличка драма»). к.ф.н., доц. Думчак І.М. к.ф.н., доц.
Залевська О.М.
2 Личук Діана Любомирівна Омонімічні прислівники і частки як матеріал для вивчення міжчастиномовних переходів у шкільному курсі морфології. к.ф.н., доц. Джочка І.Ф. к.ф.н., доц.
Лазарович О.М.
3 Паращич Марічка Михайлівна Власне українська економічна термінологія: структура, семантика, функції. д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц.
Залевська О.М.

 

Магістерські роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2019-2020 р.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     денна

№ п/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Каспришин Ірина Ігорівна Емоційно-експресивні засоби художньої мови прозових текстів В. Винниченка (на матеріалі роману «Сонячна машина»). к.ф.н., доц. Думчак І.М. к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
2 Кисла Анна Борисівна Семантика і прагматика вказівних часток в українській мові (на матеріалі сучасної української прози). к.ф.н., доц. Джочка І.Ф. к.ф.н., доц.
Петришин М.Й.
3 Комар Ольга Вікторівна Структурно-семантичні та прагматичні особливості експресем у гастрономічному дискурсі Марії Матіос. к.ф.н., доц. Бабій І.О. к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
4 Матіїв Марія Ярославівна Динаміка лексичного складу говірки с. Берлоги Рожнятівського району Івано-Франківської області. д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
5 Німащук Інна Михайлівна Формальні та функційно-семантичні особливості складносурядних речень у поетичних текстах Василя Стуса. д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
6 Стриганюк Ганна Михайлівна Фраземіка говірки с. Липівка Тисменицького району Івано-Франківської області. д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
7 Фурик Надія Дмитрівна Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській періодиці. к.ф.н., доц. Пена Л.І. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
8 Химич Христина Ігорівна Кольоративи як лінгвальний ідентифікатор експресивності художнього тексту (на матеріалі творів Л. Тарнашинської). к.ф.н., доц. Бабій І.О. к.ф.н., доц. Залевська О.М.
9 Черніховська Марія Степанівна Девіації сучасного українського суспільного мовлення (на матеріалі випусків новин). д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц. Мельник Я.Г.
10 Шулепа Мирослава Володимирівна Контрастиви у малій прозі Григора Тютюнника: семантика і функції. д.ф.н., проф. Голянич М.І. д.ф.н., проф.
Хороб С.І.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

№ п/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Витвицька Лілія Степанівна Семантико-стилістичні особливості народно-розмовної лексики у мові регіональних ЗМІ. к.ф.н., доц. Бігусяк М.В. к.ф.н., доц. Рішко Р.Л.
2 Жирак Юлія Ярославівна Ненормативні мовні елементи в прозових текстах Степана Процюка. к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
3 Коляда Анастасія Іванівна Формули мовленнєвого етикету в українських народних казках. к.ф.н., доц. Пославська Н.М. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
4 Марич Ольга Богданівна Найменування жінок у сучасній економічній сфері (семантика, словотворення, функціонування). к.ф.н., доц.
Брус М.П.
к.ф.н., доц. Баран Є.М.
5 Рицар Уляна Юріївна Дієслівна метафора в поетичному тексті Богдана Томенчука. к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
6 Святогор Поліна Михайлівна Лексико-словотвірні інновації в сучасних друкованих ЗМІ (на матеріалі періодики Київщини). к.ф.н., доц. Пена Л.І. к.ф.н., доц. Пелехата О.М.
7 Турчанська Любов Михайлівна Лексика сімейних обрядів у говірках Коломийщини (на матеріалі весільного обряду). к.ф.н., доц. Бігусяк М.В. д.ф.н., проф.
Лесюк М.П.
8 Хмизюк Віта Вікторівна Гуцульські діалектні риси у художній прозі Р. Іваничука. к.ф.н., доц. Семенюк О.А. к.ф.н., доц. Залевська О.М.

 

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

№ п/п Студенти Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Гусєва Тетяна Володимирівна Етнолінгвістичний аспект українських паремій із зоонімним компонентом. к.ф.н., доц. Думчак І.М. к.ф.н., доц. Дрогомирецький П.П.
2 Луштва Віра Вікторівна Обрядова діалектна лексика в говірці села Спас Рожнятівського району Івано-Франківської області. к.ф.н., доц. Пена Л.І. к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
3 Лютак Лілія Юріївна Гуцульський говір у прозовому мовленні Марії Влад (на матеріалі книги “Стрітеннє”). к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
4 Федорів Ганна Василівна Порівняння в художніх текстах Ольги Слоньовської. к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.

Магістерські роботи із
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
2018-2019 р.

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     денна

Студенти Тема роботи Керівник Рецензент
1. Андрусів Надія Володимирівна Контрастиви у поетичних текстах Миколи Вінграновського д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
д.ф.н., проф.
Мафтин Н.В.
2. Ганущак Людмила Любомирівна Функціонально-семантичні особливості синтетичних та аналітичних форм безвідносної міри ознаки прикметника в українській мові д.ф.н., проф.
Барчук В.М.
д.ф.н., проф.
Піхманець Р.В.
3. Макаренко Людмила Ігорівна Пейзаж у прозових текстах Миколи Вінграновського: семантика і функції д.ф.н., проф.
Голянич М.І.
к.ф.н., доц.
Залевська О.М.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     денна

Студенти Тема роботи Керівник Рецензент
1. Білик Марія Богданівна Іменні префікси в українській мові: ґенеза, семантика д.ф.н., проф. Ґрещук В.В. д.ф.н., проф. Лесюк М.П.
2. Гончар Людмила Василівна Мовна гра у сучасному рекламному тексті: функції та семантика к.ф.н., доц. Іванишин Н.Я. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
3. Мацьків Лілія Володимирівна Структурно-семантичні особливості загальних назв осіб у романі Лариси Денисенко «Корпорація ідіотів» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
4. Монастирецька Віталія Михайлівна Мова реклами: норма, стиль, структура д.ф.н., проф. Барчук В.М. д.ф.н., проф. Мельник Я.Г.
5. Стрельченко Іван Олегович Семантико-прагматичні параметри часток у публіцистичному тексті (на матеріалі газетного інтернет-дискурсу) к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Петришин М.Й.
6. Федуняк Марія Ігорівна Мовленнєві помилки в сучасній українській авторській музиці (на матеріалі «Скрябін» та «Бумбокс») к.ф.н., доц.
Бабій І.О.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
7. Чорноус Надія Володимирівна Частки як засіб вираження модальних інтенцій мовця в сучасній українській мові (на матеріалі сучасної української прози) д.ф.н., проф. Барчук В.М. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.

Спеціальність         014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

Студенти Тема роботи Керівник Рецензент
1. Кілійчук Діана Павлівна Семантико-прагматичні особливості компліментарних висловлювань у постмодерністських казках к.ф.н., доц. Пославська Н.М. к.ф.н., доц. Залевська О.М.
2. Лаврів Тетяна Богданівна Динамічні процеси у лексичній системі говірки села Долиняни Рогатинського району Івано-Франківської області к.ф.н., доц.
Бігусяк М.В.
д.ф.н., проф. Лесюк М.П.
3. Харів Іванна Василівна Анормативи в текстах оголошень про купівлю-продаж, розміщених у групах соцмережі Фейсбук к.ф.н., доц. Семенюк О.А. к.ф.н., доц. Залевська О.М.
4. Чигура Тамара Дмитрівна Структурно-семантичні особливості іншомовних слів в есеїстиці Юрія Андруховича (на матеріалі збірки «Диявол ховається в сирі») к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.

Спеціальність         035 Філологія 035.01 Українська мова і література
Освітній рівень       Магістр
Форма навчання     заочна

Студенти Тема роботи Керівник Рецензент
1. Барасюк Леся Володимирівна Мовостиль проповідей єпископа Григорія Хомишина (на матеріалі праці «Парафіяльна місія») к.ф.н., доц. Ципердюк О.Д. д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.
2. Боліновська Надія Василівна Концепт «земля» у художньому дискурсі Василя Стефаника д.ф.н., проф. Голянич М.І. д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
3. Васильківська Ірина Тарасівна Стверджувальні частки як реалізатори субкатегорійних значень констатувальної модальності (на матеріалі сучасної української прози) к.ф.н., доц.
Джочка І.Ф.
к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
4. Гевак Світлана Ігорівна Типологія емоційної лексики в збірці Василя Стуса «Палімпсести» к.ф.н., доц.
Пітель В.М.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
5. Говзан Тетяна Ігорівна Концепти «влада», «народ» у тексті роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» к.ф.н., доц. Іванишин Н.Я. к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М.
6. Дем’янчук Оксана Володимирівна Неологізація лексикону сучасних друкованих ЗМІ к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
7. Стельмащук Віталія Василівна Контрастивні одиниці в «майданівській» поезії к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Лазарович О.М.
8. Струтинська Оксана Дмитрівна Слово-образ «Україна» в поетичному тексті Надії Попович к.ф.н., доц. Стефурак Р.І. к.ф.н., доц. Залевська О.М.
9. Тимків Мирослава Мирославівна Термін у художньому тексті (на основі творів Степана Процюка) к.ф.н., доц.
Пена Л.І.
к.ф.н., доц. Залевська О.М.
10. Тіцька Ірина Володимирівна Семантико-синтаксична структура й функції односкладних речень в романі Олени Печорної «Грішниця» к.ф.н., доц.
Пітель В.І.
д.ф.н., проф. Піхманець Р.В.
11. Чаборак Олена Романівна Емоційно-експресивна лексика в художньому тексті «Непрості» Тараса Прохаська к.ф.н., доц.
Думчак І.М.
к.ф.н., доц. Процюк Л.Б.
12. Чорна Мар’яна Ярославівна Внутрішня форма слова у художньому дискурсі Всеволода Нестайка д.ф.н., проф. Голянич М.І. д.ф.н., проф. Мафтин Н.В.