Програмові вимоги до іспитів/заліків

 

Комплексний державний іспит Напрям підготовки (спеціальність) Екзаменатори  
Українська мова з методикою викладання 035 Філологія (035.01 Українська мова і література)
014 Середня освіта (014.01 Українська мова і література)
проф. Голянич М.І.
доц. Ґрещук В.В.
завантажити
Сучасна українська літературна мова 014 Середня освіта (польська мова і література) проф. Голянич М.І. завантажити

 

СЕМЕСТРОВІ ІСПИТИ

Вступ до мовознавства
(проф. Ґрещук В.В., доц. Пена Л.І.)
завантажити
Історія української літературної мови
(проф. Барчук В.М.)
завантажити
Історія лінгвістичних учень та українського мовознавства
(проф. Барчук В.М.)
завантажити
Теорія мови
(проф. Ґрещук В.В.)
завантажити
Історія лінгвістики та теорія мови
(проф. Ґрещук В.В.)

завантажити
Українська літературна мова Галичини кін. ХVІІІ − ХІХ ст.
(проф. Ґрещук В.В.)
завантажити
Методика викладання української мови в загальноосвітній школі (014 Середня освіта)
(доц. Ґрещук В.В.)
завантажити
Методика викладання української мови в загальноосвітній школі (035 Філологія)
(доц. Ґрещук В.В.)
завантажити
Методика викладання української мови та літератури у закладах вищої освіти (014 Середня освіта)
(доц. Ґрещук В.В.)
завантажити
Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах (035 Філологія)
(доц. Ґрещук В.В.)
завантажити 
Методика викладання української мови та літератури

у закладах освіти різних рівнів акредитації (014 Середня освіта)
(доц. Ґрещук В.В.)

завантажити 
Орфографічний практикум української мови
(доц. Пітель В.М.)
завантажити
Стилістика і культура української мови (014 Середня освіта)
(доц. Ґрещук В.В.)
завантажити
Стилістика і культура української мови (035 Філологія)
(доц. Ґрещук В.В.)
завантажити
Сучасна українська літературна мова
(Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія)
(доц. Семенюк О.А.)
завантажити
Сучасна українська літературна мова
(Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія)
(проф. Голянич М.І., доц. Стефурак Р.І.)
завантажити
Сучасна українська літературна мова
(Морфеміка. Словотвір)
(проф. Голянич М.І., доц. Стефурак Р.І.)
завантажити
Сучасна українська літературна мова (Філологія)
(Морфологія)
(доц. Ципердюк О.Д.)
завантажити 
Сучасна українська літературна мова (Середня освіта)
(Морфологія)
(доц. Ципердюк О.Д.)
завантажити 
Сучасна українська літературна мова
(Морфологія: Граматика. Іменні частини мови)
(доц. Джочка І.Ф.)
завантажити
Сучасна українська літературна мова
(Морфологія: Дієслово. Незмінні частини мови)
(доц. Джочка І.Ф.)

завантажити
Сучасна українська літературна мова
(Синтаксис складного речення)
(проф. Барчук В.М.)
завантажити

ЗАЛІКИ

Актуальні проблеми українського синтаксису
(проф. Барчук В.М.)
завантажити
Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині 

(проф. Ґрещук В.В.)

завантажити
Культура української мови
(доц. Пітель В.М.)

завантажити
Методологія та організація наукових досліджень
(проф. Хороб С.І.)
завантажити
Основи наукових досліджень
(проф. Голянич М.І.)
завантажити
Словотвір і текст
(проф. Ґрещук В.В.)
завантажити
Сучасна українська літературна мова (Філологія)
(Морфологія)
(доц. Ципердюк О.Д.)
завантажити 
Сучасна українська літературна мова (Середня освіта)
(Морфологія)
(доц. Ципердюк О.Д.)
завантажити 
Сучасна українська літературна мова
(Синтаксис простого речення)
(проф. Барчук В.М.)
завантажити
Теоретичні питання сучасної дериватології
(доц. Пена Л.І.)
завантажити
Українська мова за професійним спрямуванням завантажити