Написання науково-дослідницької роботи

Курсова роботаБакалаврська роботаМагістерська робота
Заява на курсову / бакалаврську / магістерську роботу завантажити
Взірець оформлення титульного аркуша курсової роботи завантажити
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з української мови завантажити 
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з методики викладання української мови завантажити
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з методики викладання української мови у ВНЗ завантажити
Приклади оформлення списку використаної літератури (з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015) завантажити
Положення про запобігання академічного плагіату у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника завантажити
Заява на курсову / бакалаврську / магістерську роботу завантажити
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти завантажити
Взірець оформлення титульного аркуша бакалаврської роботи завантажити
Взірець індивідуального завдання на дипломну роботу студенту завантажити
Приклади оформлення списку використаної літератури (з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015) завантажити
Положення про запобігання академічного плагіату у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника завантажити
Заява на курсову / бакалаврську / магістерську роботу завантажити
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти завантажити
Взірець оформлення титульного аркуша магістерської роботи завантажити
Взірець індивідуального завдання на дипломну роботу студенту завантажити
Приклади оформлення списку використаної літератури (з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015) завантажити
Положення про запобігання академічного плагіату у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника завантажити