Викладачка кафедри української мови взяла участь у Міжнародній науковій конференції

Викладачка кафедри української мови Брус Марія Петрівна взяла участь у Міжнародній науковій конференції до 150-річчя від дня народження академіка А. Ю. Кримського, що відбулася в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України 19–20 жовтня 2021 р. в онлайновому режимі. 

Доцентка виголосила доповідь «Проблема відновлення та збереження фемінітивної спадщини української мови початку ХХ ст. (на основі «Російсько-українського словника» за гол. ред. А. Кримського та С. Єфремова)» під час роботи секційного засідання «Агатангел Кримський і проблеми сучасної лінгвістичної україністики, славістики, тюркології, іраністики» (голова секції – д. філол. наук В. П. Пономаренко). Тематика її доповіді викликала низку запитань і спонукала до їхнього обговорення (Фемінітиви, утворені способом основоскладання, запозичені з російської мови чи це давнє явище, поширене під впливом церковнослов’янської мови? Як потрібно наголошувати слова із суфіксом –ин(я) на зразок педіатриня, офтальмологиня? – д. філол. наук О. І. Скопненко; Чи до всіх іменників чоловічого роду можуть існувати назви осіб жіночого роду, як утворювати їх від слів хімік, фізик? Як ставитися зараз до слів на зразок академічка, членкиня? – д. філол. наук Б. М. Ажнюк; Чи може розвіятися і залишитися в минулому захоплення фемінітивами? – д. філол. наук Н. О. Данилюк).