Барчук Володимир Михайлович

Доктор філологічних наук,

професор кафедри української мови

 

 

 

ORCID ID: 0000-0002-6985-4309

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Володимир Барчук – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Закінчив філологічний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича (спеціальність „Українська мова і література”). 1984-1986 рр. – викладач Отинійського професійно-технічного училища,  1986-1991 рр. – вчитель Струпкіської середньої школи. З 1991 р. – у вищій освіті: 1991-1993 рр. – викладач кафедри української мови Чернівецького університету, з 1993 р. – у Прикарпатському університеті. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію „Складні безсполучникові речення староукраїнської мови”. Працював на посаді доцента кафедри української мови, заступника декана філологічного факультету. Понад десять років (2003-2014 рр.) очолював Коломийський інститут Прикарпатського університету, у  2004-2014 рр. – завідувач кафедри філології названого інституту. У 2013 р. захистив у НАН України (Інститут української мови) докторську дисертацію „Категорія темпоральності в сучасній українській літературній мові”. З 2014 р. – професор кафедри української мови. Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, монографії „Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис” (2011 р.).

 • Давноминулий час: статус, значення, функціонування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць [гол.ред. Є.Б.Барань]. Вінниця: ТОВ фірма „Планер”, 2021. Вип. 32. С. 144-154.
 • Десакралізація ключових концептів у сучасному суспільному мовленні // ,,Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс: збірник наукових праць. – Чернівці, 2019. 
 • Український час: граматична інтерпретація // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 3 (54). – С. 34-43.
 • Культурологічний аспект етнолінгвістики // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 3 (47). – С. 73-85. 
 • Монолог у новелах Василя Стефаника: образно-стилістичний та структурний аспекти // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 11-19.
 • Засади категоріології в працях І.Ковалика // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип.64. – Ч. 1. – С. 130-137.
 • Темпоральний топос як компонент структури художнього тексту // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2015-2016. – Вип. 44-45. – С. 67-71.
 • Аналітичні засоби вираження інтервалу в українській мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс: збірник наукових праць. – Чернівці, 2015. – Вип. 761. – С. 3-7.
 • Сурядність: типологічний аспект // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 13-20.
 • Спортивний репортаж як дзеркало суспільного мовлення (на матеріалі футбольних телетрансляцій) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 17-25.
 • Темпоральний топос поезії Т. Шевченка // Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – С. 358-378.
 • Сакральне і профанне в концептуалізації часу: лексико-семантичний аспект // Прикарпатський вісник НТШ „Слово”. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2 (26). – С. 9-16.
 • Концептуальні параметри таксису: проблеми інтерпретації // Укра-їнська мова. – 2013. – №1. – С. 39-50.
 • Особливості функціонально-семантичної транспозиції дієслівних грамем часу // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XXXVIII-XXXIX. – С. 77-81.
 • Темпоральна лексика в гуцульському говорі (на матеріалі нарису П. Шекерика-Доникова „Рік полудь звичєїв и віровань гуцулів”) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія.– Івано-Франківськ, 2012. – Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ.  – С. 18-23.
 • Реляції часу і виду в семантичній структурі дієслівної грамеми // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць.– Черкаси, 2012. – Вип. 14-15. –  С. 231-238.
 • Граматична категорія темпоральності: семантико-структурний аспект // Мовознавство. – 2011. – №6. – С. 64-76.
 • Формальна та функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу в українській мові // Українська мова. – 2011. – № 4. – С. 77-84.
 • Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис: монографія. – Івано-Франківськ: Сімик, 2011. – 416 с.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail:  volodymyr.barchuk@pnu.edu.uakum@pnu.edu.ua