УЧАСТЬ В ОНЛАЙН-ПОДІЇ, ПРИСВЯЧЕНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОТЕРМІНОГРАФІЇ

В освітній програмі» «035. Філологія (Українська мова і література)» ОР «бакалавр» однією з навчальних дисциплін за вибором студентів є курс «Українська термінологія: історія, стан, перспективи». 16 квітня 2024 року викладачі кафедри разом з науковою спільнотою інших вишів України мали добру Читати далі