Магістерські роботи (2023)

Спеціальність 035 Філологія,
спеціалізація 035.01 Українська мова та література

ПІБ студента Тема роботи Покликання
1 Багрій Мар`ян Зіновійович Особливості українського епістолярного етикету другої половини ХІХ ст. (на матеріалі листування Івана Франка та Михайла Драгоманова) Переглянути
2 Багрій Христина Зіновіївна Функційне навантаження експресивної лексики в художньому тексті (на матеріалі роману В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля») Переглянути
3 Бойків Євгенія Ярославівна Календарно-ритуальна лексика в гуцульському говорі (на матеріалі текстів Петра Шекерика-Дониківа) Переглянути
4 Гуменів Марія Василівна Семантико-прагматичний потенціал часток у художньому тексті Марії Ткачівської Переглянути
5 Дубюк Олеся Юріївна Лексичні засоби вираження емотивності в українських народних казках Переглянути
6 Каратник Дзвенислава Ігорівна Особливості діалогу та полілогу в сучасному соціальному медійному просторі Переглянути
7 Маринець Віталія Василівна Лексичні діалектизми у гуцульських приповідках, прислів’ях, прокляттях та коломийках (на матеріалі книг Романа Киселюка «Єзик не має слабости», «Повні бесаги мудрости») Переглянути
8 Мірон Ольга Михайлівна Побутова лексика у говірці селища Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області: лексико-семантичний та динамічний аспекти Переглянути
9 Момот Павло Михайлович Праці владики Софрона Мудрого: риси мовостилю Переглянути
10 Палійчук Ірина Іванівна Релігійна лексика в прозовому мовленні Василя Шкляра Переглянути
11 Перейма Юлія Богданівна Мовні засоби вираження агресії у медіа Переглянути
12 Пігуляк Іванна Романівна Лексичні девіації в сучасному суспільному мовленні (на матеріалі сайтів  «Цензор.нет» та «Українська правда») Переглянути
13 Повшанюк Людмила Михайлівна Сучасна туристична термінологія: семантика, структура і походження Переглянути
14 Попович Віталія Богданівна Мікротопонімія сіл Замулинці та Матеївці Коломийського району Івано-Франківської області Переглянути
15 Романська Ольга Дмитрівна Лексичні засоби вираження концепту «війна» в поетичному тексті Ольги Слоньовської Переглянути
16 Рошко Уляна Василівна Дієслова мовлення у художньому тексті Мирослава Дочинця: семантико-граматичний аспект Переглянути
17  Скрипник Тетяна Василівна Мова поетичних текстів Власти Власенко Переглянути
18 Сліпак Інна Олегівна Епітет у психобіографічній прозі Степана Процюка Переглянути
19 Сончак Ніна Володимирівна Темпоральний топос у поетичних тектах
М. Вінграновського
Переглянути
20 Танчик Олена Ігорівна Вираження категорії фемінітивності в українській та англійській мовах: лінгвістичний та лінгвогендерологічний аспекти Переглянути
21 Ткачук Мар’яна Миколаївна Жаргонізація сучасного фемінітивотворення в художньому стилі української мови (на основі прози Ольги Слоньовської Переглянути
22 Угринчук Юлія Ігорівна Фразеологічні одиниці у романі Марії Дзюби «Укриті небом» Переглянути
23 Холопенко Олеся Василівна Типологія суспільно-політичної лексики в есеїстиці Юрія Андруховича Переглянути
24 Хорощак Марія Дмитрівна Мовний етикет в епістолярії Василя Стефаника Переглянути

 

Спеціальність 014 Середня освіта,
спеціалізація 014.01 Українська мова і література

ПІБ студента Тема роботи Покликання
1 Атаманчук Юлія Олександрівна Есе в публіцистичному стилі на уроках української мови в старших класах: методичний аспект Переглянути
2 Баюрчак Василина Михайлівна Словотвір і методика його вивчення у школі Переглянути
3 Василик Інна Вікторівна Структурно-стилістичні особливості жаргонізмів у політичному дискурсі сучасних ЗМІ та методика вивчення соціальних діалектів у школі Переглянути
4 Гнатюк Юлія Василівна Говірка села Заріччя: фонетичний та лексико-граматичний аспекти Переглянути
5 Микицей Марія Іванівна Релігійна лексика в прозових текстах Марії Ткачівської та її лінгводидактичний потенціал у школі Переглянути
6 Рачківська Олеся Олександрівна Елементи лінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови у школі Переглянути
7 Рибчак Соломія Віталіївна Назви осіб у романі
Ю. Винничука  «Танґо смерті» та їх використання як ілюстративного матеріалу на уроках української мови
Переглянути