Самостійна робота студентів

ОР Магістр
Освітня програма “Середня освіта (Українська мова і література)”
Спеціальність 014 Середня освіта

Методологія і організація наукових досліджень та академічна доброчесність переглянути
Сучасні інноваційні технології на уроках словесності переглянути
Історія лінгвістики і теорія мови переглянути
Методика викладання української мови та української літератури в закладах освіти І-ІІІ рівнів акредитації переглянути
Методика викладання української мови та української літератури у ЗВО переглянути
Теоретико-прагматичні аспекти етнолінгвістики переглянути
Типологія граматичних одиниць у науковій парадигмі та шкільному курсі української мови переглянути
Лінгвістичний аналіз тексту переглянути
Стилістичні засоби текстотворення переглянути
Граматичний мовний аналіз як метод навчання рідної мови переглянути
Документознавство у сфері освіти переглянути
Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині переглянути
Культура мови та етика комунікації в освітньому просторі переглянути
Українська лінгвокультурологія переглянути

ОР Бакалавр
Освітня програма “Середня освіта (Українська мова і література)”
Спеціальність 014 Середня освіта

Історична граматика української мови переглянути
Сучасна українська мова (Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія) переглянути
Сучасна українська мова (Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір) переглянути
Сучасна українська мова (Морфологія) переглянути
Сучасна українська мова (Синтаксис) переглянути
Методика викладання української мови переглянути
Стилістика і культура української мови переглянути
Українська діалектологія переглянути
Орфографічний практикум української мови переглянути
Основи наукових досліджень переглянути
Актуальні проблеми топоніміки Прикарпаття переглянути
Теоретичні проблеми дериватології переглянути
Традиційні і нові підходи в українській морфології переглянути
Когнітивні аспекти словотвору переглянути
Словникова робота на уроках української мови переглянути
Шкільне бібліотекознавство переглянути
Етикет і культура педагогічного спілкування переглянути
Складні випадки морфологічних явищ у шкільному курсі переглянути
Місцеві діалекти і літературна мова: методичні засади вивчення в школі переглянути

ОР Бакалавр
Освітня програма “Українська мова і література”
Спеціальність 035 Філологія

Вступ до мовознавства переглянути
Орфографічний практикум української мови переглянути
Сучасна українська мова (Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія) переглянути
Сучасна українська мова (Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір) переглянути
Сучасна українська мова (Морфологія) переглянути
Сучасна українська мова (Синтаксис) переглянути
Методика викладання української мови переглянути 
Стилістика і культура української мови переглянути 
Історична граматика української мови переглянути
Українська діалектологія переглянути
Основи наукових досліджень переглянути
Теоретичні проблеми дериватології переглянути
Традиційні і нові підходи в українській морфології переглянути
Когнітивні аспекти словотвору переглянути
Основи ономастики переглянути
Діалектне слово в тексті і словнику переглянути
Текст як об’єкт мовного редагування переглянути
Жіночі особові назви в історії української мови переглянути
Основи морфонології української мови переглянути
Основи соціолінгвістики переглянути

 

ГРАФІК КОНТРОЛЮ
за самостійною роботою студентів та проведення консультацій
викладачами кафедри української мови
 в ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Викладач День тижня Час роботи Аудиторія
1. проф. Ґрещук Василь Васильович вівторок 13:30 – 15:00 102
2. проф. Голянич Марія Іванівна середа 13:30 – 15:00 312
3. проф. Барчук Володимир Михайлович понеділок 13:30 – 15:00 311а
4. доц. Бабій Ірина Орестівна п’ятниця 13:30 – 15:00 311
5. доц. Бігусяк Михайло Васильович вівторок 12:15 – 13:35 313
6. доц. Брус Марія Петрівна п’ятниця 12:15 – 13:35 312
7. доц. Ґрещук Валентина Василівна вівторок 12:15 – 13:35 102
8. доц. Джочка Ірина Федорівна понеділок 13:30 – 15:00 311
9. доц. Думчак Іван Михайлович понеділок 12:15 – 13:35 312
10. доц. Іванишин Наталія Ярославівна середа 13:30 – 15:00 308
11. доц. Пена Любов Іванівна вівторок 12:15 – 13:35 312
12. доц. Пітель Василь Іванович четвер 12:15 – 13:35 311
13. доц. Пітель Віра Мирославівна середа 12:15 – 13:35 312
14. доц. Пославська Наталія Михайлівна четвер 13:50 – 15:10 312
15. доц. Семенюк Оксана Антонівна п’ятниця 12:15 – 13:35 315
16. доц. Стефурак Роксолана Іванівна понеділок 13:30 – 15:00 307
17. доц. Ципердюк Оксана Дмитрівна вівторок 13:30 – 15:00 308

 

ГРАФІК КОНТРОЛЮ
за самостійною роботою студентів та проведення консультацій
викладачами кафедри української мови
 в І семестрі 2019-2020 н.р.

Викладач День тижня Час роботи Аудиторія
1. проф. Ґрещук Василь Васильович понеділок 13:30 – 15:00 102
2. проф. Голянич Марія Іванівна середа 13:30 – 15:00 312
3. проф. Барчук Володимир Михайлович понеділок,
п’ятниця
13:30 – 15:00 311а
4. доц. Бабій Ірина Орестівна п’ятниця 12:15 – 13:35 311
5. доц. Бігусяк Михайло Васильович вівторок 12:15 – 13:35 313
6. доц. Брус Марія Петрівна п’ятниця 12:15 – 13:35 312
7. доц. Ґрещук Валентина Василівна вівторок 13:30 – 15:00 102
8. доц. Джочка Ірина Федорівна понеділок 15:00 – 16:30 311
9. доц. Думчак Іван Михайлович четвер 13:50 – 15:10 311
10. доц. Іванишин Наталія Ярославівна середа 13:30 – 15:00 308
11. доц. Пена Любов Іванівна середа 13:50 – 15:10 311
12. доц. Пітель Василь Іванович вівторок 15:00 – 16:30 308
13. доц. Пітель Віра Мирославівна понеділок 12:15 – 13:35 312
14. доц. Пославська Наталія Михайлівна четвер 13:50 – 15:10 312
15. доц. Семенюк Оксана Антонівна п’ятниця 12:15 – 13:35 315
16. доц. Стефурак Роксолана Іванівна понеділок 13:30 – 15:00 307
17. доц. Ципердюк Оксана Дмитрівна вівторок 13:30 – 15:00 308